Dat zegt een serieus uitgevoerd onderzoek door de Deense universiteit van Aarhus in samenwerking met de Amerikaanse Vermont Law School en een NGO (CNA Corporation).

In 2020: 30-40% van de wereld zal worden getroffen door watertekorten
Tegen Science Daily zegt professor Benjamin Sovacool (universiteit van Aarhus): "Het is problematisch dat de electriciteitssector zich niet realiseert hoeveel water zij gebruikt. Gecombineerd met het feit dat de watervoorraad niet ongelimiteerd is, kunnen we in een serieuze crisis terecht komen als niemand snel in actie komt."

Sovacool en zijn medewerkers berekenden dat de huidige tekorten en de groei van de wereldbevolking ertoe leiden dat wereldwijd 30 tot 40 procent van de landen over zes jaar al te kampen zullen hebben met waterschaarste en delen van de bevolking die geheel afgesloten zijn van toegang tot zuiver drinkwater. De klimaatverandering zal die toestand vermoedelijk zelfs nog verergeren op manieren waarmee hun modellen nog geen rekening hebben gehouden.

“Dit betekent dat we moeten besluiten waar we ons water aan willen besteden in de toekomst", zegt Sovacool. Willen we energie, drinkwater, douchen of eten (want land- en tuinbouw zijn eveneens grootverbruikers van water)?
Mede tegen die achtergrond van die schaarste in behoeften die we allemaal als primair beschouwen, waren de Deense wetenschappers verbaasd vast te stellen dat veel energiecentrales niet registreren hoeveel water zij verbruiken.

2040: algemeen watertekort
"Als we verdergaan zoals we nu bezig zijn, gaan we een onoverkomelijk watertekort tegemoet", dreigt Sovacool. Hij verwacht dat er tegen 2040 overal onvoldoende drinkwater én tekorten aan elektriciteit zullen zijn als we niet snel onze omgang met water en electriciteitsopwekking veranderen en innoveren.

De Deense onderzoekers doen zes aanbevelingen om een crisis te voorkomen:
1. Maak zuiniger apparaten
2. Doe beter onderzoek naar andere manieren van koeling
3.Registreer het waterverbruik van energiecentrales
4. Investeer nadrukkelijk in windenergie
5. Investeer nadrukkelijk in zonne-energie
6. Stop met fossiele brandstofwinning in plaatsen waar weinig water is [red: de winning van olie en gas vergt eveneens veel water]

Het door CNA bij elkaar gebrachte onderzoeksmateriaal is hier te vinden.
Dit artikel afdrukken