Het Britse National Institute for Health and Care Excellence (NICE) heeft nieuwe voedings- en leefstijlrichtlijnen uitgegeven. Daarbij hoort de aanbeveling dat kinderen met overgewicht - en hun ouders - in dagboeken bijhouden wat ze aan eten binnenkrijgen en hoeveel tijd er aan bewegen of juist TV-kijken of computeren wordt besteed. Ook moet er volgens de richtlijnen aandacht besteed worden hoe overgewicht of obesitas herkend kunnen worden. Uit een poll bleek dat slechts 14% van de ouders met een obees kind hun kind als dik beschouwden.

Volgens NICE is het essentieel dat alle gezinsleden meedoen in de programma's, ongeacht hun eigen gewicht. "We bevelen op het gezin gebaseerde leefstijlprogramma's aan met advies op maat", citeert BBC News Health.
Dit artikel afdrukken