In reactie op Kamervragen van Tweede Kamerlid Helma Lodders (VVD) schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma vandaag in een brief niet te kunnen zeggen hoeveel melkveehouders ten gevolge van het gevoerde ammoniakbeleid rond het bemesten van akkers niet meer weten waar ze aan toe zijn. Dat schrijft Boerderij.

Wegvallende quota
Zolang de zgn. Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) nog niet van kracht is, ligt de toetsing voor vergunningen voor stikstofdepositie bij de provincies. Het aantal vergunningsaanvragen (te toetsen aan de Natuurbeschermingswet 1998) loopt uiteen van enkele tientallen tot vele honderden. Omdat de wetgeving onvoldoende eenduidig is, dreigen veel van deze bedrijven 'op slot' te raken. Ze verkeren in onzekerheid over wat ze wel en niet mogen, terwijl ze graag uit willen breiden om te kunnen profiteren van de wegvallende melkquota in Europa. Daarom zijn ze gebaat bij snelheid in de besluitvorming. Door rammelende haken en ogen aan de uitvoering van de wet- en regelgeving rond de gasuitstoot van mest, kan het landsbestuur daar op dit moment niet voor zorgen. De PAS moet daar verandering in brengen.

Behandeling PAS uitgesteld
De behandeling van de PAS is in de Eerste Kamer uitgesteld, omdat er nieuwe onderzoeken lopen naar het vaststellen van de ammoniakuitstoot. Op Foodlog vindt op dit moment een discussie plaats over nieuwe ontwikkelingen in de meetsystematiek ten aanzien van de ammoniakuitstoot van mest, naar aanleiding van een openbare sessie over precies deze problematiek. In de discussie wordt gepleit voor zgn. biomonitoring als aanpak.
De belangstelling voor die discussie daarover beroert op dit moment de gedachtenvorming in zowel de Eerste als de Tweede Kamer.

Fotocredits: 'Strontrijden', uitsnede, Jos
Dit artikel afdrukken