De muizenplaag in Friesland zet staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken aan het werk. In een debat met de Tweede Kamer heeft Dijksma toegezegd met de Europese Commissie te zullen overleggen of de muizenplaag onder calamiteitenregeling mag worden gebracht.

Die regeling geldt nu voor door emelten of engerlingen aangetaste graslanden en zou dus moeten worden uitgebreid naar muizen. Ook zal Dijksma met een aantal Kamerleden op werkbezoek gaan in het getroffen gebied. Dat meldt Boerderij.

100.000 euro schade per boer
Vorig jaar al luidden landbouworganisatie LTO en diverse getroffen boeren de noodklok over de enorme schade die de muizenplaag veroorzaakt. Deze kan oplopen tot wel 100.000 euro per boer.

De muizen vreten de graslanden zodanig aan, dat de boeren er geen gras meer van kunnen oogsten. Ook wordt de bodemstructuur verwoest. De schade is inmiddels zo erg, dat hij zichtbaar is op satellietbeelden. In Heerenveen organiseerden de getroffen boeren afgelopen maandag een Actiedag om aandacht te vragen voor de muizenplaag. Meer dan 700 boeren kwamen opdagen. De genodigde Kamerleden kwamen niet opdagen, maar deden vandaag hun zegje in het Kamerdebat.

De wet zit in de weg
De oplossing voor de plaag is het scheuren, omploegen, van het grasland. Dan gaan ook de muizen dood. Dat gaat echter niet zomaar omdat de wet in de weg staat. De Nitraatrichtlijn verbiedt scheuren in de winter, omdat dan het risico op stikstofuitspoeling te groot is.

Regeren is vooruitzien
Zelfs als de staatssecretaris met positief nieuws terugkomt uit Brussel, zal die toestemming mosterd na de maaltijd zijn. Het kwaad, de vraat, is immers al geschied en vanaf 1 februari mogen de boeren alweer ploegen. Voor het komende najaar en de winter 2015/16 biedt de calamiteitenregeling mogelijk wel soelaas. Regeren is vooruitzien.

De staatssecretaris zegde verder toe met de sector en de provincie Friesland in overleg gaan. "Door de decentralisatie ligt een deel van de verantwoordelijkheid die eerder hier in Den Haag lag, nu bij de provincie", aldus Dijksma in Boerderij.
Dit artikel afdrukken