In het tekstvlak onder dit artikel tref je de update naar aanleiding van de presentatie. We maakten geen nieuw artikel, maar kozen voor aanvullingen om de discussie binnen 1 draad te houden. Gisteren brachten we laat in de middag dit bericht onder de kop:

Dijkhuizen presenteert stikstofplannen om uit de ‘gecreëerde stikstofplannen’ te komen
Morgenmiddag 20 november presenteert het Landbouw Collectief van twaalf boerenorganisaties (Agractie, Farmers Defence Force, Nederlandse Akkerbouwers Vakbond, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Netwerk Grondig, NFO, DDB, LTO Nederland, POV, NAJK, NVP en NFE) onder, zoals het persbericht vermeldt, onafhankelijk voorzitterschap van dr. Aalt Dijkhuizen plannen om weg te komen uit 'de gecreëerde stikstofimpasse'.

Het zou gaan om oplossingen die Nederland 'snel' uit de impasse helpen.

De organisaties insinueren in hun persbericht dat de complexiteit van de problematiek aanmerkelijk geringer is dan de regering suggereert. Er zou slechts sprake zijn van een juridisch geconstrueerde werkelijkheid, maar niet van een daadwerkelijke stikstofcrisis.

Het collectief wil op dit moment nog niets kwijt over de oplossingen. De presentatie zal plaatsvinden in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. De bijeenkomst start om 12:30 uur en zal via de livestream van Nieuwspoort te volgen zijn.

Update: 20 november 13:15 uur: de sheets die het Collectief vanmiddag presenteerde en een link naar het rapport van het Landbouw Collectief.

De persconferentie is na te luisteren en kijken:


In reactie #20 een korte schets van de plannen en de vragen na afloop.

Hoofdlijn:
- minder eiwitrijk voer, ruimere beweidingsnormen, water bij de mest en luchtwassers.
- een 'realistische drempelwaarde' van 1 mol per hectare komen, omdat het "niet uit te leggen is waarom de normen bij ons strenger zijn dan elders in Europa" (Aalt Dijkhuizen)
- vrijgekomen stikstofruimte wil de landbouw verhuren aan andere sectoren, maar niet afstaan.
- Er is circa €3 miljard nodig om de plannen te betalen; dat bedrag moet uit de belastingkas komen
- €500 miljoen moet direct beschikbaar komen om de plannen ten uitvoer te brengen. Dat geld moet komen uit de budgetten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
- Verder zijn er 10 randvoorwaarden. Ze gaan van generieke krimp tot één centraal overheidsbeleid. Voorts moet het beleid worden gestoeld op metingen in plaats van berekende aannames van het RIVM. Het aantal Natura2000-gebieden moet onder de loep worden genomen.

De minister bedankte voor het denkwerk en gaat het tot zich nemen. Dat doet ook Peter Drenth, gedeputeerde van Gelderland, namens de 12 provincies. Drenth toonde zich onder de indruk van de snelheid waarmee de onderling heel verschillende landbouworganisaties tot één plan zijn gekomen.

De minister stelde vast dat ze voor het eerst met het nieuwe Collectief sprak, in plaats van met traditionele afvaardigingen namens de landbouwsector.

Dijkhuizen benadrukte dat het plan niet in onderdelen onderhandelbaar is. Verder benadrukte hij dat er vooral lokaal maatwerk nodig is om de ruimte voor stikstofdepositie per gebied te kunnen alloceren. Hij draaide wat heen om de vraag of er fors afgeroomd mag worden van de totale depositie in Nederland.

Update: 20 november 23:00 uur
De reactie Natuurmonumenten (geschreven door Jan Willem Erisman: Het Landbouw Collectief biedt boeren weinig zekerheid: op langer termijn leidt het plan tot hogere kosten die de markt niet zal vergoeden.


Update: 23 november, 13:40 uur
Vraaggesprek met woordvoerder Jeroen van Manen namens de Farmers Defence Force voor het Boeren Collectief over zijn gevoelens bij de ontvangst van het plan dat het collectief lanceerde:


  • Deel
Druk af