Dat blijkt uit het plan van aanpak dat staatssecretaris Dijksma en minister Schippers deze week naar de Tweede Kamer stuurden. Het plan leest als een intentie tot fundamentele heroverweging van de organisatie met meer aandacht voor naleving en interventies. Ook belooft het een nadrukkelijker aandacht voor een scheiding der machten, waarin de overheid nadrukkelijker kan optreden als toezichthouder en handhaver die minder in overleg met private controlediensten te werk gaat. Uitbesteed toezicht wordt beperkt omdat dit de exportpositie van ons land bedreigt. Het buitenland voelt zich niet comfortabel bij een afhankelijk toezicht en eist onafhankelijk staatstoezicht.

De gedachte achter toezicht en handhaving blijft risicogestuurd. Dat betekent dat gecontroleerd wordt op aspecten waar risico's te verwachten zijn. Om risicogestuurde controleplannen te kunnen opstellen is fundamentele kennis nodig van bedrijfsprocessen en de voedselveiligheidsissues die daaruit resulteren. Het plan van aanpak toont zich daarvan bewust, maar geeft niet aan hoe het deze kennis zodanig kan verwerven dat de plannen niet door de bedrijven maar door onafhankelijke kennis gestuurd worden.

De bewindslieden schrijven dat de NVWA op dit moment zijn taken niet adequaat kan uitvoeren. Dat vindt zijn oorzaak in een verkeerd ingerichte, technisch verouderde, qua kennis te kort schietende en te kleine organisatie. De aanpassing daarvan zal geruime tijd kosten. De Kamer zal halfjaarlijks worden geïnformeerd over de voortgang van dit proces.

De Kamerbrief en de het plan van aanpak zijn via de bron te downloaden.

NB: Foodlog was gisteren te scherp op de nieuwe plannen door te suggereren dat die oncontroleerbaar zouden zijn; ze moeten nog geconcretiseerd en gerealiseerd worden. Daarom plaatsten we een rectificatie. We stelden daarin echter tevens dat de overheid en zijn NVWA voor de uitdaging staan om het vertrouwen in de organisatie te herstellen en maatregelen moet treffen om het risico op toekomstig vertrouwensverlies door onvermijdelijke nieuwe incidenten in te dammen.
Dit artikel afdrukken