De eerste gezamenlijke Gezondheidsmonitor (door de GGD'en, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werd vorig jaar uitgevoerd bij 400.000 Nederlanders. Uit de resultaten blijkt dat mensen met een hoge opleiding minder te zwaar (30% kampt met overgewicht) zijn dan mensen met een lage opleiding (60%). In Nederland leidt dat tot een concentratie van de minst dikke mensen in Amsterdam (en Utrecht, Nijmegen en de Gooi- en Vechtstreek). In de regio's Zuid-Holland Zuid, Twente, Drenthe en Zuid Limburg is het overgewicht het hoogst. Dat schrijft Trouw.

Dit beeld komt overeen met wat eerder vastgesteld werd in de Verenigde Staten: de inwoners van Manhattan (New York) leven gemiddeld langer dan hun landgenoten. Simpelweg omdat hoogopgeleide mensen - met aandacht voor hun leefstijl en gezondheid - zich daar concentreren.
Dit artikel afdrukken