"Waarom besteedt de Nederlandse pers geen aandacht aan het advies van de EFSA?" twitte bestrijdingsmiddelenkenner Henk Tennekes een maand geleden.

Dat was naar aanleiding van een door de European Food Safety Authority (EFSA) uitgevoerde studie waaruit aanwijzingen naar voren komen dat de zgn. neonicotinoïde insecticiden cetamiprid en imidacloprid van invloed zijn op de ontwikkeling van het zenuwstelsel van kinderen.

Boerderij maakt inmiddels melding van de studie en laat weten dat het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) bekijkt welke impact de adviezen hebben als ze door de Europese Commissie worden opgevolgd.

Het CTGB gaat op basis van de twee werkzame stoffen kijken naar de lopende aanvragen en de toegelaten middelen in Nederland. Het CTGB neemt actie als zou blijken dat zulks nodig is, schrijft Boerderij.
Dit artikel afdrukken