Minister Henk Kamp (Economische Zaken) heeft besloten conceptversies van en correspondentie over het rapport over de risico's van schaliegaswinning niet vrij te geven. Milieuorganisatie Milieudefensie had daarom gevraagd middels een beroep op de wet Wob (Wet openbaarheid bestuur). Van de 125 gevraagde documenten blijven er 110 geheim, besloot de minister. Milieudefensie gaat in beroep.

Milieudefensie zegt te vermoeden dat de minister ingenieursbureau Witteveen + Bos 'onder druk heeft gezet om de conclusies in het eindrapport aan te passen'. Minister Kamp zegt in Trouw: "Het is volstrekt uitgesloten dat ik een onderzoek naar mijn hand zou zetten."
Dit artikel afdrukken