De stroom goed nieuws over chocolade blijft maar aanhouden. Uit een systematische review, gepubliceerd in Nutrition Reviews, naar de mogelijke invloed van chocolade (of de componenten daarvan) zou blijken dat het de cognitieve functies van onze hersenen en ons humeur positief beïnvloedt. Van de 8 onderzoeken die in aanmerking kwamen voor de review, toonden 5 een verbetering van het humeur aan. Drie studies konden een verbetering van cognitieve functies bewijzen. Uit twee onderzoeken kwamen geen gedragsveranderingen, maar wel verandering in hersenactiviteitspatronen.

De onderzoekers stellen dat het onduidelijk is of de verbetering van het humeur te danken is aan de geur en smaakeigenschappen van de chocolade, of aan de farmacologische activiteit van de micronutriënten (polyfenolen, flavonolen) waar chocolade rijk aan is. Nader onderzoek is warm aanbevolen, concluderen onderzoekers Andrew Scholey en Lauren Owen.
Dit artikel afdrukken