China heeft onvoldoende vruchtbare grond om zichzelf te voeden. Daarom zien de autoriteiten in vishavens als Dalian en Qingdao zien een glorieuze toekomst voor zich. Ze hebben het over een 'mariene economie', 'blauwe economie' en de 'oceaangraanschuur', schrijft SeaFoodSource. Het Dalian Ocean and Fisheries Bureau gaf eerder deze maand voorspellingen af dat zij de 'mariene economie' met 6% gaan laten groeien ten opzichte van vorig jaar, tot een totale waarde van 41,16 miljard euro. Ook de 'wilde-vis'vangst moet met 6% groeien, tot 6,44 miljard euro.

81% Chinese kustwateren ernstig vervuild
De viseconomen uit Dalian gaan echter geheel voorbij aan een recent rapport van de Chinese State Oceanic Administration. Dat gaf aan dat 81% van de Chinese kustwateren ernstig vervuild is. De vervuiling is het gevolg van uitspoeling van kunstmest (stikstof en fosfaten) en lozingen van olie en chemicaliën door de industrie. "China's wateren gaan teloor aan milieuvervuiling, menselijke vernieling en uitputting van grondstoffen", meldt het rapport in niet mis te verstane termen.

Meer dan de helft van de Chinese rivieren die in zee uitmonden, zijn zwaar vervuild en de situatie wordt alleen nog maar erger. Ten opzichte van 2013 spoelde in 2014 5% meer vervuilende stoffen de zee in, een totaal van 17,6 miljoen metrische ton pure troep. De afgelopen 6 zomers onttrok een gigantische algenbloei alle zuurstof aan het kustwater van de Gele Zee, waar China's belangrijkste vishavens aan liggen. "In de Gele Zee is een aantal vissoorten al uitgestorven", waarschuwt het rapport. Ook is de helft van China's 'wetlands' inmiddels verdwenen.

Volgens de Food and Agriculture Organization komt in 2030 38% van de voorspelde wereldvisconsumptie in Chinese magen terecht
Impact op visserij
Het rapport van de Oceanic Administration toont aan dat de toenemende vervuiling gevolgen heeft voor de visserijresultaten. In 2014 liep de vis- en zeevruchtenproductie in de Pearl River delta, de meest vervuilde rivier in zuid-China, met 4,4% terug. Guangdong, de regio waar de Pearl River uitmondt, is verantwoordelijk voor 11,5% van China's totale exportvolume. Het is dus niet verwonderlijk dat met name de kweekvisindustrie zijn heil elders zoekt. Zeker waar dat met zoetwatervis kan, denk aan tilapia- en garnalenkwekerijen. Die ontwikkelen zich razendsnel buiten de geijkte, traditionele visprovincies, al is hun volume nog beperkt.

Import en verplaatsing
China moet er zich op voorbereiden dat het land afhankelijker gaat worden van de import van vis en zeevruchten. De verwachte groei van viseconomieën als Dalian zal moeten voortkomen uit de nieuwe zoetwaterviskwekerijen elders en de vangsten die steeds verder op zee binnengehaald moeten worden.

Naar verwachting groeit China in 2016 uit tot 's werelds grootste visimportmarkt. Volgens de Food and Agriculture Organization komt in 2030 38% van de voorspelde wereldvisconsumptie in Chinese magen terecht. Die voorspelling lijkt tenminste reëel, gezien de huidige status van de Chinese wateren, besluit SeaFoodSource.

Fotocredits: 'Red tide in Xiamen, China', eutrophication&hypoxia
Dit artikel afdrukken