Volgens een recent verschenen rapport van de European Dairy Farmers (EDF) is de melkveehouderij in de EU niet rendabel. En dat ondanks de record-melkprijzen.

De European Dairy Farmers (EDF) analyseert jaarlijks de productiegegevens van meer dan 300 melkveebedrijven uit 18 landen van de EU. In de vorige maand verschenen analyse, over 2012 en 2013, wordt een verontrustend beeld geschetst. Het FD dook erin.

Structureel verlies
Volgens de EDF kostte het in deze periode 49,3 cent om een liter melk te produceren. De opbrengst van die liter was gemiddeld 43,9 cent. Dat betekent dat een melkveehouder, zelfs met de historisch hoge melkprijzen van de afgelopen periode, structureel verlies maakt op zijn melk. Ook in Nederland, waar de kostprijs tot de laagste in Europa behoort, zou volgens de EDF slechts 1 op de 5 melkveehouders winst maken.

'Niet elk uur wordt uitbetaald'
In het FD relativeert Marijn Dekkers, sectormanager melkveehouderij van Rabobank, de cijfers. "De berekening kan best kloppen als elk uur dat in het bedrijf wordt gestopt, moet worden betaald en voor elke euro vermogen een bepaalde rentevergoeding wordt betaald. Maar dat is theorie. De melkveehouderij is een gezinsbedrijf waar niet elk uur wordt uitbetaald", zegt hij in het FD.

Dekkers stelt dat melkveehouderijen over het algemeen voor de banken 'goed financierbaar zijn', omdat ze een gezonde solvabiliteit hebben. Dekkers beoordeelt de sector als krachtig: 'Nederlandse melkveeboeren produceren veel per koe, krijgen dankzij een goede verwerkende industrie relatief veel voor hun melk en kunnen daardoor meer lenen. Bovendien waren banken ruimhartig in kredietverlening'. Dat de Nederlandse melkveebedrijven relatief hoge schulden hebben, ziet hij niet als problematisch. Volgens de EDF is er in Nederland sprake van € 11.500 schuld per koe. Het gemiddelde in Europa is € 6.500. Binnen de onderzochte bedrijven in Europa hebben alleen de Deense koeien een zwaardere schuldenlast: € 18.500.

Wie goed luistert hoort Rabobank zeggen dat boeren gelukkig een stukje voor niks werken, geen rente rekenen voor de berg spaargeld die ze in hun bedrijf hebben zitten en daarom best nog wat bij kunnen lenen. Dat spaargeld is namelijk een prima onderpand omdat het niet weg kan lopen: het is grond die al generaties in de familie is.

Frankrijk: melkpact
In Frankrijk zijn de melkveehouders daar een stuk minder gerust op. Zij sloten vorige week onder toeziend oog van landbouwminister Stéphane Le Foll een 'melkpact' waarbij 14 organisaties zich aansloten. Doel van het pact is 'de piketpalen voor het tijdperk na het afschaffen van de quota uitzetten, mede in het kader van de moeilijke marktomstandigheden die voorlopig nog wel aan zullen houden', aldus Boerderij.

Het pact is mede-ondertekend door een aantal grote banken, die 'daarmee toezeggen dat ze alle financiële medewerking zullen verlenen aan uitbreiding of modernisering van melkveehouderijen'. Naar verwachting is er in Frankrijk jaarlijks tussen de € 800 miljoen en € 1 miljard nodig om de melkproductie efficiënter te maken en de werklast te verlichten. Initiatiefnemer FNPL (Fédération nationale des producteurs du lait) stelt op Boerderij: "Dit pact regelt natuurlijk niet alle problemen. Het neemt vooral niet onze zorgen over de ontwikkeling van de melkprijs weg.''

Nationaal melkmerk
Dus doen de Franse melkpartijen nog iets anders in hun pact: er komt een nationaal Frans melkmerk 'waardoor de consument weet dat hij melk uit eigen land en van hoge kwaliteit koopt waarmee bovendien de werkgelegenheid op het platteland wordt ondersteund'.

Fotocredits: 'Milking', uitsnede, sarahelizamoody
Dit artikel afdrukken