"Alleen bedrijven die aantoonbaar duurzaam en maatschappelijk en landschappelijk inpasbaar zijn krijgen nog ontwikkelruimte en hebben dus toekomstperspectief." Dat, schrijft boerenblad Boerderij, is het resultaat van de driedaagse conferentie tussen de Brabantse boeren van ZLTO, de varkenshouders van de NVV, natuur- en milieuorganisaties, burgers en het provinciale bestuur. Of een bedrijf 'duurzaam' is wordt bepaald door een zogenaamde 'maatlat'. Maar wat als een burger het daar niet mee eens is? Dan heb je alsnog bonje met je buren én een proces. Een van de allereerste commentaren op De Boerderij merkt dat haarfijn op.

In Nederland kost het gemiddeld 8 jaar voor een boer toestemming krijgt om te bouwen. Het nieuwe beleid wordt van kracht in 2014. Dat betekent dat de eerste resultaten te verwachten zijn in 2022. De veehouderij in Brabant - waar het m.n. om varkens en kippen gaat - verkeert bancair in zwaar weer. Het financieel overbruggen van 8 jaar onzekerheid is dan ook een fors probleem.

Foodlog dook vorig jaar zelf in het probleem en kwam met een andere oplossing. Om onder onze Brabantse lezers de schijn te vermijden dat we iets te maken zouden hebben met het thans bereikte akkoord maken we ons (openbare) rapport voor iedereen gemakkelijk te raadplegen. Het bevat oplossingen zonder regels of maatlatten, met betrokkenheid van de buurt, snelheid in het proces én het opruimen van de rommel die 20 jaar gekonkelefoes met de Brabantse Reconstructie - het uit elkaar trekken van burger- en boerenbewoning van het platteland - hebben opgeleverd. De Reconstructie heeft grote sommen geld gekost en draaide uit op zijn tegendeel (een te grote verweving van burger- en boerengebruik van de openbare ruimte); falend beleid op het gebied van ruimtelijke ordening zorgde voor verlies van vertrouwen in bestuurders.

Het is de moeite waard om het er eens in alle openbaarheid over te hebben. De nieuwe maatlat loopt immers het risico de volgende Brabantse Reconstructie te worden. Waarom? Regels benadelen altijd iemand en zullen in een complexe en emotionele context gemakkelijk opnieuw tot onenigheid kunnen leiden. De conflicthaarden op het Brabantse platteland zijn zo nauw verweven met de directe belangen van individuele mensen dat alleen zijzelf hun specifieke belangentegenstellingen naar tevredenheid kunnen oplossen. Ondanks de brede vertegenwoordiging van opstellers, ligt er opnieuw een bestuurlijk akkoord dat over de hoofden van de daadwerkelijk betrokkenen dreigt heen te gaan.

Fotocredist: 'a couple relaxed pigs', uitsnede, Tambako the Jaguar
Dit artikel afdrukken