Bij bouwbedrijven zouden een grote ontslagronde te wachten staan doordat het Rijk na anderhalf jaar soebatten met het stikstofdossier nog steeds niets is opgeschoten. Daardoor - zeggen Maxime Verhagen van Bouwend Nederland, voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland en voorzitter Bernard Wientjes van de Bouwagenda in het FD - staan duizenden banen op de tocht. Verhagen noemt het "een gotspe dat dit gebeurt juist nu de bouw een stimulans voor de economie kan zijn. Iedere euro die wordt besteed aan de bouw gaat drie keer rond in de economie."

Daarnaast komen infrastructuurprojecten stop te liggen en zou zelfs de energieagenda niet kunnen worden uitgevoerd omdat de bouw 8 miljoen gebouwen niet meer mag aanpassen.

Volgens Verhagen loopt de bouw loopt als enige opdrachten mis, terwijl de sector slechts 0,6% van de stikstofuitstoot veroorzaakt. Dat vindt hij "heel wrang". Want, zegt hij voorts, "Zelfs als wij volledig emissieloos werken, is geen enkel probleem opgelost. Dan liggen de stikstofwaardes in de natuur nog steeds te hoog voor een vergunning." Volgens Terpstra wordt
de bouw- en technieksector "gegijzeld door de agrarische sector die voor bijna de helft van stikstofdepositie verantwoordelijk is. De verschillende kampen gaan hier dogmatisch mee om. Men neemt de consequentie voor lief dat de innovatiekracht van onze sectoren ernstige schade oploopt. Er is sprake van een groot maatschappelijk dilemma waar wij part noch deel aan hebben, maar waar wij onevenredig hard door worden geraakt."

De voormannen van de bouw vinden dat het kabinet de bouwsector moet vrijspelen en dat verkeer, industrie en landbouw hun uitstoot moeten verlagen.

Op Boerderij vertelt de in agrarisch recht gespecialiseerde advocaat Franca Damen dat de regels voor boeren om te kunnen blijven boeren door de politiek vermoedelijk juist zullen worden aangepast. Daardoor zullen bestaande vergunningen om de stikstofverbinding ammoniak uit te mogen stoten hun waarde verliezen. Volgens Damen zullen daardoor juist ongemeen veel extra veel boeren moeten stoppen.
Dit artikel afdrukken