Onder de kop 'Bleker pakt Tuinbouw aan' meldt Tuinbouwblad GFActueel:

Het ministerie van EL&I bereidt stappen voor om de afzetstructuur van de glastuinbouw te verbteren. Staatssecretaris Bleker gaat een regiegroep voorzitten met topmensen uit de sector.

Het idee zou zijn om 'topmensen' te laten bepalen waar het heen moet met de kwakkelende tuinbouw in Nederland. Gedacht zou moeten worden aan een commissie zoals de Commissie Van Doorn voor de ook al onder vuur liggende vleessector van Nederland. Samen met bekende gezichten als Pieter Winsemius en Felix Rottenberg maakte ex-Vion bestuursvoorzitterVan Doorn een plan dat zei dat de boeren en supermarkten er in goed overleg uit moeten komen. Dat plan werd in september vorig jaar gepresenteerd en leidde tot protesten vanuit de supermarktwereld. Wat het heeft bijgedragen aan de crisis in de Nederlandse vleessector is nog steeds onduidelijk.

Hoe een dergelijke aanpak voor de tuinbouw moet gaan werken is de vraag. De Nederlandse markt is voor de tuinbouw nauwelijks van belang. We exporteren ca. 80% van de productie naar het buitenland, met name naar supermarkten in Duitsland en Engeland. Markten dus waar de Nederlandse politiek niets over te zeggen heeft.


In een tijd waarin Den Haag de klok op liberaal heeft gezet, lijkt er opeens van staatswege een exportbedrijf te worden gevormd. Het initiatief van de staatssecretaris zou niet gaan 'trekken', maar 'duwen'. Wat dat betekent voor de regie van de sector, blijft volstrekt onduidelijk.

De sector zelf reageert verbaasd. Nico van Ruiten, voorzitter van LTO Glaskracht, twijfelt openlijk aan de behoefte aan weer een commissie. STAP, een afzet-initiatief van de sector zelf, reageert verbaasd en blijkt niet op de hoogte te zijn gesteld van de plannen, terwijl de sector zelf een reddingsplan heeft gemaakt.

Een tuinbouwkenner reageerde vanmorgen naar de redactie van Foodlog: 'kennelijk is de paniek in Den Haag nu wel heel groot.'


Dit artikel afdrukken