In 2030 moet een kwart van alle landbouwgrond in de Europese Unie biologisch zijn. Tegelijkertijd moet de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen die de landbouw gebruikt, worden gehalveerd. Ook moet in 10 jaar tijd het gebruik van kunstmest met 20% dalen.

Dat staat in de From Farm to Fork-strategie die Eurocommissaris Frans Timmermans vandaag presenteerde als uitvoeringsagenda van zijn Green Deal voor de landbouw.

Het plan wordt door de gangbare landbouw overwegend negatief ontvangen. Op Boerderij en Boerenbusiness zijn vele afwijzende geluiden van boerenvertegenwoordigers te horen. Volgens Boerderij roepen bovendien de vele getallen interpretatievragen op ten aanzien van de uitvoering. De percentages kunnen in verschillende contexten tot heel andere uitvoeringen leiden. Welke implicaties ze in de praktijk hebben, blijft dan ook onduidelijk.
Even klassiek als terecht is de kritiek op de 50% reductie van gewasbeschermingsmiddelen zolang die is uitgedrukt in kilo's. Niet de kilo maar het type stof bepaalt immers het giftige effect op het milieu.

“Onze doelen zijn ambitieus, maar realistisch en zullen zorgvuldig bekeken worden tijdens de ontwikkeling van de strategie, zei EU Health and Food Safety Commissisaris Stella Kyriakides.

NGO Greenpeace reageert positief maar vindt de plannen te weinig ambitieus omdat de Commissie veel meer op de reductie van de productie en consumptie van vlees zou moeten inzetten.

Vanuit het Europese Parlement reageert GroenLinks instemmend, maar tevens met kritiek op de ontbrekende voorwaarden voor de uitvoering. "Er missen elementen", zegt Europarlementariër Bas Eickhout. "Ik wil zien dat de EU veel harder inzet op het hervormen van de regels waaronder handel wordt gedreven. Om zo ook het biodiversiteitsverlies dat Europa in andere delen van de wereld aanricht te stoppen. Daarnaast moet duidelijker worden hoe we de vleesconsumptie terugdringen, de veestapel verkleinen en de agrarische monoculturen aanpakken."

LTO Nederland reageert op Nieuwe Oogst bij monde van het Limburgse bestuurslid Léon Faassen: "De Europese Commissie lijkt helaas meer te zien in van bovenop opgelegde verboden dan in verduurzaming vanuit het boerenerf. Dit slaat de innovatiekracht en ambitie van boeren en tuinders helemaal dood: het is het zoveelste pakket regelgeving dat over ons uit wordt gestort." Faassen vindt het plan klinken als een regels en ambities die vanachter een bureau dat niet bekend is met de landbouwpraktijk zijn bedacht. Op de website van LTO is een nadere kritiek op de plannen van de EU te lezen. LTO verwelkomt niettemin de biologische ambities van Timmermans, maar stelt daar de voorwaarde aan dat de consument dan wel bereid moet zijn om de meerprijs te betalen. "Enkel een van bovenop opgelegd percentage biologische productie kan grote schade toebrengen aan de biologische sector en zorgt voor oneerlijke concurrentie", waarschuwt de boerenorganisatie.

EurActiv - New food policy to triple amount of agricultural land farmed organically by 2030
  • Deel
Druk af