Het Belgische voedselagentschap FAVV heeft de website foodweb.be gelanceerd. Op de site zijn alle zaken terug te vinden die sinds november 2014 zijn geïnspecteerd. Je kunt de score van een bakker, slager, kruidenier, restaurant, grootkeuken of café, kortom alles wat met voedsel te maken heeft, opzoeken. Tot op zekere hoogte.

De website laat de inspectieresultaten zien aan de hand van symbolen. "Vier vorkjes betekent dat het er proper is, één vorkje dat de inspectie een ongunstig resultaat opleverde en er een proces-verbaal (pv) werd opgesteld", legt De Morgen uit.

Openbaarheid van bestuur
Het FAVV heeft er jaren over gedaan de inspectiegegevens openbaar te maken. Daar kwam zelfs de Raad van State aan te pas. Die oordeelde vorig jaar dat het FAVV zijn onderzoeksresultaten openbaar moest maken. "Wij denken dat we hiermee tegemoetkomen aan de openbaarheid van bestuur", zei Herman Diricks, gedelegeerd bestuurder van het FAVV.

Foodweb moet straks de resultaten van alle 108.000 betrokken bedrijven laten zijn. Nu zijn die van ongeveer de helft bekend, de rest is nog zonder score. De scores van de al wel beoordeelde bedrijven zijn op dit moment 2,5% uitstekend, 42% zeer goed, 3% goed en 1% voldoende. "Bij 0,14 procent is er een voorlopige score ‘te verbeteren’ en bij 0,25 procent de definitieve score (na hercontrole) ‘te verbeteren’, bericht De Standaard.

Stap in de goede richting
De Belgische consumentenorganisatie Test-Aankoop is nog niet tevreden. Het systeem is namelijk niet helemaal transparant: niet alle gegevens zijn openbaar. Behalve het openbare deel bevat Foodweb ook een deel met meer gedetailleerde gegevens. Dit deel is alleen na inloggen toegankelijk. Verder maakt het aantal vorkjes niet duidelijk op welke punten er tekortkomingen zijn geconstateerd en zit nog maar de helft van alle 108.000 betrokken bedrijven in het systeem. Wil een consument de exacte inspectieresultaten inzien, dan moet hij een ingewikkelde procedure doorlopen.
Test-Aankoop pleit er voor dat "voedingszaken hun resultaten ook verplicht aan de deur [zouden] moeten hangen", aldus woordvoerster Els Bruggeman.

Horeca-uitbaters zijn ook niet helemaal tevreden. Zij zijn bang dat de consument de gegevens verkeerd zal interpreteren. Wel zijn ze te spreken over de nu gebruikte symbolen. "Eerst was er sprake van dat de kleinste opmerking online zou komen. Dat zou een publieke schandpaal zijn", zegt Danny Van Assche van Horeca Vlaanderen.

Nederland
In Nederland publiceert de NVWA sinds juli 2014 de inspectieresultaten van lunchrooms. Het is de bedoeling dat dit systeem in de loop van 2016 tot alle 45.000 Nederlandse horecazaken uitgebreid wordt. Bakkers en slagers vallen bij ons niet onder de inspectie.

Fotocredits: Harald Groven
Dit artikel afdrukken