België behoort in Europa tot de koplopers als het gaat om de productie van insecten voor (menselijke) consumptie. Vorige maand kwamen verschillende 'insectenproducten' in de supermarktschappen, van wormburgers tot boterhamspreads met insecten. Toch ook in België nog geen waterdichte regelgeving rond de teelt en verwerking van insecten. De facto is er nog steeds sprake van een gedoogbeleid.

Advies
Een advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) en het wetenschappelijk comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) moest daar verandering in brengen. Het advies stelt dat 'consumptie van insecten bedoeld voor menselijke consumptie geen grote gevaren inhoudt voor de gezondheid, wanneer die insecten in correcte omstandigheden verwerkt zijn en bereid worden'. Voor dat advies werden microbiële, chemische, allergene en fysieke gevaren onder de loep genomen, schrijft Vilt.

In acht te nemen regels
Insecten kunnen tijdens de kweek last krijgen van parasieten, bacteriën en chemische stoffen. Daarom doen de HGR en het FAVV specifieke aanbevelingen voor de te kweken soort, kweekomstandigheden (droge kweekbodems) en verdere verwerking. Hygiëne moet hoog in het vaandel staan en ook moeten op het etiket duidelijk de bewaarcondities en gebruiksaanwijzingen vermeld staan, zodat de consument weet waar hij of zij aan toe is. De insecten mogen niet rauw gegeten worden, maar moeten verhit worden voordat er van gegeten mag worden. Tenslotte moeten ook de allergie-informatie op het etiket vermeld staan: mensen die allergisch zijn voor huisstofmijten maar ook voor schelp- en schaaldieren zijn veelal ook allergisch voor insecten.

Vier operatoren met vergunning
Hoewel er dus nauwelijks nog regelgeving bestaat over de kweek en consumptie van insecten, moeten kwekers van insecten in België wel geregistreerd zijn bij het FAVV. Voor het verwerken en in de handel brengen van insecten is zelfs een vergunning nodig. "Momenteel hebben vier operatoren een vergunning", zegt Philippe Houdaert van het FAVV op Vilt. "Hun productie is nog relatief beperkt, omdat ook de markt nog klein is."
Daarmee is België het eerste en vooralsnog enige Europese land dat voedselveilige insecten voor menselijke consumptie in het handelsverkeer brengt.
Op Europees niveau wordt op niet al te lange termijn ook regelgeving verwacht: de Europese Commissie is bezig met het voorbereiden van wetgeving op het gebied van insecten. Voor België zal dat niet veel verschil gaan maken, denkt Houdaert.

Fotocredits: Peter Halasz, via Wikimedia
Dit artikel afdrukken