Het Pacific Fishery Management Council hoefde er niet lang over na te denken. Na een seizoen met dramatisch lage vangsten, besloten de autoriteiten het lopende seizoen voortijdig te sluiten. Alle sardientjes van deze zomer zijn al gevangen. Ook volgend seizoen zal er niet op sardine gevist worden, besloot de National Oceanic and Atmospherical Administration (NOAA).

Terugval van 90%
In de jaren '50 was er ook al eens sprake van een enorme terugval in de sardinebestanden. In de jaren '90 was de vangst weer op peil en groeide de sardinevisserij aan de Amerikaanse westkust uit tot net zo'n iconische activiteit als de garnalenvisserij van Louisiana, schrijft Modern Farmer. In 2007 werd er meer dan een miljoen metrische ton sardine gevangen, maar voor 2015 werd nog maar 96.688 ton voorzien. Een terugval van 90% over een korte reeks van jaren.

Kweekvis
Sardines dienen als lokaas voor grotere vissen, zoals zalm en tonijn en worden gebruikt als visvoer in viskwekerijen. Ook al worden de Amerikaanse sardines niet direct door ons gegeten, ze zijn van cruciaal belang voor de kweekvis waarmee we denken de oceanen te kunnen sparen
Ze zijn ook een hoofdbron van voedsel voor zeedieren die voor de Amerikaanse kust in de Stille Oceaan leven, zoals de beroemde Californische zeeleeuwen in de San Francisco Baai. Omdat er ineens opvallend veel dood gingen, werd duidelijk dat er echt weinig sardines waren. Experts schatten dat 70% van de dit jaar geboren jongen niet kan overleven. Ook de bruine pelikaan treft een soortgelijk lot. De stand van beide (niet-bedreigde) diersoorten, zal dan ook teruglopen. Minder voer voor wilde beesten, betekent ook minder voor mensen. Van even groot belang zijn de sardines voor de vissen die Amerikanen wel eten. Die beesten eten sardines eten om groot te worden. Zo heeft de sardinestand allerlei consequenties in de gehele voedselketen.

Overbevissing of klimaatverandering?
Waar zijn de sardientjes gebleven? Het zou kunnen dat de toegestane vangstquota van de afgelopen jaren te hoog zijn geweest, waardoor de visstand zich buiten het seizoen onvoldoende heeft kunnen herstellen. De andere mogelijkheid die experts kunnen bedenken is klimaatverandering. Maar omdat de temperatuur van het zeewater langs de westkust staat bekend om zijn forse schommelingen, is dat geen afdoende verklaring. En juist recent is er sprake van extreem koud water, dat voor de dramatische dalende visstanden verantwoordelijk zou kunnen zijn. Maar het is dus gissen.

Vooralsnog hopen alle partijen dat de de vangststop de sardientjes genoeg respijt geeft om zich te herstellen. Voorlopig eten de Amerikanen en wij er geen vis minder om. Dat betekent dat er ergens anders een forse sloot vis méér moet worden gevangen

Fotocredits: Marlenedd
Dit artikel afdrukken