In augustus jl. hingen in de grote steden in Nederland posters van dierenwelzijnsorganisatie Dier&Recht. 'Zuivel veroorzaakt ernstig dierenleed', en 'zuivel is dodelijk', stond er onder meer op. Kalveren zouden ernstig lijden als gevolg van gangbare praktijken in de melkveehouderij. Boerenorganisatie Agractie stapte naar de rechter en kreeg in kort geding gelijk: de campagneposters met de tekst 'zuivel veroorzaakt ernstig dierenleed' moesten per direct uit het straatbeeld verdwijnen.

Van ernstig dierenleed was geen sprake. Voor Dier&Recht was daarmee de kous niet af: de organisatie haalde met crowdfunding €25.000 op om de campagne voort te zetten met de resterende 2 posters.

De Nederlandse Zuivel Organisatie (ZuivelNL) koos voor een ander pad en diende een klacht in bij de Reclame Code Commissie tegen de hele campagne. De RCC geeft ZuivelNL gelijk op de meeste punten, zowel wat betreft de afbeeldingen en teksten als de uitingen op de website. Onderdelen van de Dier&Recht-campagne zijn zowel 'misleidend' als 'oneerlijk'. Een aantal uitingen in de campagne kunnen de gemiddelde consument op het verkeerde been zetten en doen besluiten een product door beïnvloeding met oneigenlijke argumenten niet te kopen. Omdat de campagne nu afgelopen is, luidt het advies aan Dier&Recht om niet meer met zulke campagnes te komen.

Agractie feliciteert in een persbericht ZuivelNL. De boerenorganisatie ziet de uitspraak als een steuntje in de rug in het hoger beroep dat Dier&Recht aangespannen heeft na het verloren kort geding. Die zaak zal eind 2021/begin 2022 dienen. "Zelfs nádat Dier&Recht voor de 2e maal op de vingers getikt is durft deze club nog op dezelfde manier te ageren tegen de dierhouderij, ja zelfs een ‘overwinning’ te claimen. Onbegrijpelijk laffe misleiding en framing!", vindt Agractie.
Reageer
  • Deel
Druk af