In 2022 zamelden de Nederlandse gemeenten in totaal 8 miljard kilo huishoudelijk afval in, meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Gemiddeld komt dat neer op 455 kilo per Nederlander, 48 kilogram minder dan in 2021. Ruim 10% dus.

De verschillen tussen de Nederlandse gemeenten zijn groot. Zo werd op Ameland per inwoner het meeste huishoudelijk afval opgehaald, 1.413 kilogram per inwoner, en in Nederweert het minst, 234 kilogram. De daling in opgehaald afval was op Schiermonnikoog het grootst, daar bedroeg de afvalvermindering maar liefst 250 kilogram per inwoner. Op de Waddeneilanden wordt relatief veel (rest)afval opgehaald vanwege het toerisme. De prestatie van Schiermonnikoog valt in dat verband extra op.

Het CBS maakt onderscheid tussen 4 soorten afval: restafval (afval dat je niet gescheiden in kunt leveren), groente- fruit- en tuinafval (gft), oud papier en karton en puin, schone grond en houtafval. Bij alle soorten afval daalde de hoeveelheid in 2022 in vergelijking met een jaar eerder, vooral bij restafval (-15 kilogram minder). Opvallend bij de afvalstroom oud papier en karton is dat deze al sinds 2010 daalt als gevolg van digitalisering, waardoor er minder papier nodig is, maar dat deze daling tijdens de coronapandemie stokte, doordat mensen meer bestelden. Met 5 kilo afvalvermindering is de daling nu weer ingezet.

Bij gft speelt ook nog een andere factor, namelijk de 'stedelijkheid' van de gemeenten waar het afval wordt opgehaald. Dat doet het CBS omdat huizen in minder stedelijke gebieden vaker een tuin hebben, wat leidt tot meer gft-afval. In 2022 speelde ook de droge zomer een rol, waardoor er minder plantengroei was en dus ook minder afval uit tuinen kwam. Gemiddeld werd er 87 kilogram gft per Nederlander opgehaald, 11 kilogram minder dan in 2021. In AA en Hunze en Westerveld werd met 222 kilogram het meeste gft-afval opgehaald, in Amsterdam (3 kilogram) en Den Haag (12 kilogram) het minst.

  • Deel
Druk af