Waterschap Limburg gaat over de grens in gesprek om de hoeveelheid medicijnresten in de Limburgse beken en rivieren te verminderen. Die kunnen op termijn de drinkwaterwinning bedreigen. "Ieder jaar komt er via de rioolstelsels minstens 10.000 kilo geneesmiddelen in de Limburgse wateren terecht. [..] Daarom heeft het Waterschap Limburg in haar toekomstvisie 2030 het probleem van de medicijnresten een prominentere plek gegeven," staat in de lokale krant. Probleempje: misschien wel meer dan de helft van de medicijnresten in de Limburgse beken en in de Maas - waar de Waterleiding Maatschappij Limburg gebruik van maakt voor de drinkwaterwinning - komt daar via Duitsland en België in terecht. Het Waterschap overlegt met de Belgische en Duitse autoriteiten om voor elkaar te krijgen dat er in de buurlanden minder medicijnresten in het water terecht komen en dat ze "anderzijds meer doen om die resten eruit te halen."
Twitter - Jos Verstraten on Twitter
  • Deel
Druk af