Ziekenhuizen en medische instellingen schieten tekort bij de aanpak van het Franse alcoholprobleem. Zo valt de conclusie samen te vatten van een onderzoek dat verscheen het Bulletin épidemiologique Hebdomadaire (BEH) van het Institut de veille sanitaire (InVS).

Medici zouden veel alerter moeten zijn op alcoholproblemen die de oorzaak zijn van andere, later optredende, gezondheidsproblemen zoals kanker en depressies.

1 op 6 opnames aan direct alcoholmisbruik te wijten
In 2012 leidde alcohol tot 580.000 kortdurende ziekenhuisopnamen (een toename van 11,3% ten opzichte van 2006). Daarnaast bleken alcoholgerelateerde problemen verantwoordelijk voor 2,7 miljoen opnamedagen in psychiatrische afdelingen, 10,4% van alle psychiatrische zorgdagen en 2 miljoen opnamedagen in de langdurige zorg en revalidatie en 5,6% van het aantal ligdagen in die sector.

Het grootste deel van de ziekenhuiskosten wordt veroorzaakt door de complicaties van alcoholmisbruik. Vijf keer zoveel patiënten komen in het ziekenhuis terecht door complicaties of gevolgziekten dan feitelijke dronkaards. Dronkenschap betrof 'slechts' 93.000 gevallen, stelt François Paille, hoofdauteur van de studie.

Als ze met hun 57 jaar en complicaties (levercirrhose, neurologische problemen, hart- en vaataandoeningen, ongevallen, kankers...) opgenomen worden zijn dus alle voorafgaande stadia gemist, van de acute dronkenschap via het chronische alcoholmisbruik tot de verslaving
Ziekenhuizen moeten eerder ingrijpen
In Frankrijk overlijden jaarlijks 49.000 mensen aan de gevolgen van alcoholgebruik. Het is, na roken, de tweede oorzaak van vroegtijdig overlijden.

Volgens de auteurs is de zorg in Franse ziekenhuizen onvoldoende preventief. Ze grijpen niet voldoende, afdoende en vroegtijdig in om het verergeren van alcoholproblemen te voorkomen.

Dr. Michel Reynaud, co-auteur van de studie, zegt in Le Point: "de gemiddelde leeftijd van mensen die opgenomen worden voor een complicatie van hun alcoholisme is 57 jaar. Mensen die opgenomen worden om af te kicken zijn gemiddeld 48 jaar en degenen die met een acute alcoholvergiftiging opgenomen worden, zijn gemiddeld 43 jaar. Als ze met hun 57 jaar en complicaties (levercirrhose, neurologische problemen, hart- en vaataandoeningen, ongevallen, kankers...) opgenomen worden zijn dus alle voorafgaande stadia gemist, van de acute dronkenschap via het chronische alcoholmisbruik tot de verslaving."

Registratie alcoholgerelateerde ziektegevallen onvoldoende
In werkelijkheid liggen de alcoholgerelateerde ziekenhuiskosten hoger dan nu geconstateerd. "Kankers - mond, lever, slokdarm - zijn de eerste doodsoorzaak gerelateerd aan alcohol en leiden tot 15.000 doden per jaar", stellen de onderzoekers. Maar een groot aantal van de alcoholgerelateerde kankers verschijnt niet in de statistieken, omdat ze niet als zodanig geregistreerd worden tijdens de ziekenhuisopname."Datzelfde geldt voor overlijden aan hart- en vaatziekten. 12.000 doden per jaar, 8% van de overlijdens door hartaandoeningen, is aan alcohol toe te schrijven. [..] En alcohol is ook in het spel bij ongevallen en vooral de psychiatrie waar een derde van alle gevallen (zoals bipolariteit en schizofrenie) in verband gebracht kan worden met een alcoholverslaving."

Mond- en keelkanker
Recent Australisch onderzoek toonde aan dat meer dan twee standaard glazen wijn per dag het risico op mond- en keelkanker significant verhoogt.

Fotocredits: 'Autoportrait clinique', Renaud Camus
Dit artikel afdrukken