De afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen is in 2018 met 11,2% gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Er werd in Nederland 9,4 miljoen kilogram werkzame stof verkocht, blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS.

Sinds 2011, toen de metingen begonnen, schommelt de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen tussen de 9,4 en 11,4 miljoen kilogram werkzame stof. Het grootste deel (46%) van de in Nederland verkochte gewasbeschermingsmiddelen werd aangewend voor de bestrijding van schimmels en bacteriën, 32% voor de bestrijding van onkruiden en loofdoding en 2,6% voor het bestrijden van insecten en mijten.

De verkoop van schimmelbestrijdingsmiddelen daalde met -9,2% naar 4,3 miljoen kilo werkbare stof, die van de overige middelen in deze groep met -29,6 procent. Aan onkruidbestrijdings- en loofdodingsmiddelen werd 2,6% meer verkocht, naar 3,0 miljoen kilo werkbare stof en ook de verkoop de insecten- en mijtenbestrijdingsmiddelen liet een stijging zien, van 14,9%.

In 2018 werd 16% minder glyfosaat verkocht dan in 2017 (0,8 miljoen kilo werkzame stof); de afzet van andere herbiciden steeg met 12% naar 2,2 miljoen kilo werkbare stof.

Op Europees niveau wordt jaarlijks zo'n 380 miljoen kilo gewasbeschermingsmiddelen verkocht. De laatste jaren is er sprake van een lichte daling.
Puntje van aandacht: het aantal kilo's is geen indicatie voor de giftigheid waarmee bestrijdingsmiddelen het milieu belasten.

verkoop gewasbescherming
CBS - Bad Request
  • Deel
Druk af