Frankrijk vreest dat het Afrikaanse varkenspestvirus vanuit het quarantaine-gebied in België de grens oversteekt. Voor de kerst zijn op de grens met Frankrijk dode wilde zwijnen aangetroffen. Waarschijnlijk zijn de dieren bezweken aan het uiterst besmettelijke en dodelijke virus dat in september in Belgisch Luxemburg vastgesteld werd.

Met verschillende maatregelen, zoals ruimingen, hekken en afschot proberen zowel de Waalse als Franse overheden de besmetting in te dammen. In Nederland flyerden boeren, zijn de hygiëne-maatregelen verscherpt en de jachtmogelijkheden verruimd. Naar Frankrijk nu vreest, zijn alle maatregelen tevergeefs geweest. Mocht het virus op Frans grondgebied vastgesteld worden, dan dreigt voor de Franse varkenssector een importverbod uit landen als China en de Filipijnen. Voor Europese landen die nog niet besmet zijn, biedt dat vooralsnog extra exportkansen.

Er is nog een reden waarom experts zich zorgen maken over de mogelijke verdere verspreiding van de varkenspest. In de afgelopen weken zijn in Europa minstens 22 gevallen aangetroffen van wilde zwijnen die een infectie hebben doorstaan en deels immuun zijn geworden voor het virus. Juist doordat zij niet aan de infectie sterven, kunnen ze het virus gemakkelijk verder verspreiden, schrijft Vilt.
VILT - Vlaams infocentrum land- en tuinbouw - Frankrijk vreest voor Afrikaanse varkenspest - VILT
  • Deel
Druk af