Volgens Bernard van Goethem, directeur diergezondheid van de Europese Commissie, heeft de Afrikaanse varkenspest zich naar Polen en de Baltische staten kunnen verspreiden doordat in Wit-Rusland en Rusland gejaagd is op wilde zwijnen die besmet waren het virus.

Kritiek op gevoerd beleid
Van Goethem kwam aan het woord in het Europees Parlement. Europarlementariërs toonden zich kritisch op de maatregelen die tot nu toe door de Europese Commissie genomen zijn om de varkenspest te bestrijden. Met name Litouwse Europarlementariërs vinden dat er te weinig is gedaan met hun voorstellen en betreuren het dat geruimde bedrijven geen compensatie hebben ontvangen, schrijft Boerderij. Bovendien moet er geld beschikbaar komen voor de ontwikkeling van een vaccin, stellen onder andere de Nederlandse Europarlementariërs Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Jan Huitema (VVD).

Afschieten jaagt zwijnen op de vlucht
Bij monde van van Goethem weerlegde de Europese Commissie de kritiek: "Nog nooit hebben we de bestrijding zo nauw gecontroleerd als deze. Iedere week is er controle in het gebied". Hij wijst met name de jacht aan schuldig aan de verspreiding van het virus. "Als je gaat afschieten slaan de wilde zwijnen op de vlucht en besmetten ze andere dieren. Dat leidt tot snellere verspreiding van het virus. Beter is het om de populatie te beheren op de plaats waar ze zijn."

Aanpassing beleid
Van Goethem weerlegde de kritiek op het ontbreken van vergoedingen maar erkende wel dat, nu het virus binnen de EU aanwezig is, het beleid aangepast moet worden. Verder sprak hij de verwachting uit dat er een vaccin gaat komen: "Er wordt al 20 jaar onderzoek gedaan, maar ik ben er wel van overtuigd dat er een vaccin zal komen." Of de Commissie daar ook geld voor beschikbaar gaat stellen, meldt Boerderij niet.

Fotocredits: Malte Sörensen
Dit artikel afdrukken