Boeren en tuinders moeten zelf rekenschap nemen van de risico’s die klimaatverandering met zich meebrengt. Dat schrijft staatssecretaris Martijn van Dam in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding voor de brief is de informele landbouwtop op Malta, die gaat over klimaatverandering en over de beschikbaarheid van voldoende water voor de agrarische sector. Van Dam schrijft dat het Europees landbouwbeleid boeren en tuinders wel kan ondersteunen, bijvoorbeeld via de brede weersverzekering. Het CDA vindt dat de Nederlandse overheid daarin meer verantwoordelijkheid moet nemen, om de voedselzekerheid te waarborgen zodat Nederland minder afhankelijk wordt van de politieke verhoudingen in de rest van de wereld. De overheid zou samen met het bedrijfsleven risicobeheersstrategieën kunnen ontwikkelen, aldus het CDA. Dat meldt Boerderij.
Boerderij - Aanpassing aan klimaat vooral zaak voor boer zelf, vindt Van Dam
Reageer
  • Deel
Druk af