Als de wereldbevolking een derde of de helft minder zou gaan roken, 10% minder alcohol zou drinken of het zoutgehalte in het eten met 30% zou reduceren, zou dat tot 2025 37 miljoen doden schelen. Dat stellen in ieder geval wetenschappers van het Londense Imperial College in een onderzoek dat verschenen is in The Lancet. Zij hebben 6 bekende risicofactoren geanalyseerd en komen tot bovenstaande aanbevelingen, meldt Le Point.

De grootste impact hebben het minder roken en terugdringen van hoge bloeddruk, vooral voor de inwoners van ontwikkelingslanden. Daar kunnen 31 miljoen voortijdige overlijdensgevallen voorkomen worden. De gezondheidswinst zal zich vooral vertalen in minder doden als gevolg van hart- en vaatziekten en chronische longaandoeningen, minder overlijdensgevallen door long- en maagkanker en een daling van het aantal overlijdensgevallen gerelateerd aan diabetes.
Dit artikel afdrukken