Het is voor vogels niet ongewoon om meer eieren te leggen dan absoluut nodig. Er gaat immers gemakkelijk wat mis voordat de jongen succesvol uitvliegen. Maar de hop neemt een wel extreme voorzorgsmaatregel: de vogel legt extra eieren zodat de eerder uitgekomen jongen de nakomertjes kunnen opeten. De jongste jonkies als voorraadkast.
Van verschillende vogelsoorten, vooral roofvogels zoals zeearenden, is bekend dat het sterkste kuiken zijn zwakkere broertjes of zusjes doodt of voortijdig het nest uitwerkt (denk aan het koekoeksjong). Maar kannibalisme tilt dat soort praktijken tot een heel nieuw niveau, zegt de Spaanse evolutionair ecoloog Juan José Soler in Science. "Broer-of-zus-kannibalisme komt sporadisch voor bij vogels", zegt hij, en meestal gaat het dan om "nestjongen die door een andere oorzaak dood zijn gegaan".

Dat neemt niet weg dat het Soler was opgevallen dat de hop, die fraaie vogel met zijn opvallende kuif en tekening en zijn kenmerkende geluid, regelmatig jongere kuikens aan oudere voert. In hun geheel, want de lange, gebogen snavel van de hop is uiterst geschikt voor het eten van insecten, maar bepaald niet voor het doden en verscheuren van kuikens.

Toch blijkt juist de hop de eerste vogelsoort te zijn waar de 'larder hypothesis', de voorraadkast-hypothese, bewezen is. Die hypothese houdt in dat sommige diersoorten in tijden van voedselovervloed extra jongen op de wereld zetten als voedselvoorraad voor de jongen die noodzakelijk zijn voor de voortplanting. Om een soort getalsmatig in stand te houden, hoeft ieder ouderpaar immers maar twee jongen voort te brengen, zegt bioloog Jelle Reumer op Trouw. "De manier waarop dat gebeurt, is van secundair belang."

De Spaanse onderzoekers voerden een aantal hoppen tijdens het eierleggen 25 krekels per dag bij. Ook hielden ze bij wanneer welke eieren op welke dag zouden uitkomen. Gemiddeld legden de bijgevoerde hopvrouwtjes 1 extra ei, in vergelijking met de groep niet bijgevoerde hoppen.

Vervolgens verplaatsten de onderzoekers een aantal eieren naar nesten waar deze eieren als laatste zouden uitkomen. Wat bleek? Sowieso werden alle bijgeplaatste jongste kuikens door de hopmoeders bij de oudere kuikens in de bek gepropt. Ook het een-na-jongste kuiken in het nest was dat lot beschoren. De nesten waarin kannibalisme het meest voorkwam, broedden gemiddeld 2 jongen meer uit dan de nesten waaruit eieren werden verplaatst. Kannibalisme is voor de hop dus een succesvolle voortplantingsstrategie, hoe luguber de praktijk ook lijkt te zijn. "Dat de natuur lieflijk is, heeft u mij nooit horen beweren," sluit Reumer dan ook af.