Europa verbiedt vanaf 2035 de verkoop van auto met verbrandingsmotoren. Nederland heeft zelfs in het klimaat- en ambitieakkoord vastgelegd om per 2030 enkel nog nieuwe koolstofemissievrije personenvoertuigen te verkopen. Maar vanuit milieu-oogpunt én dat van de volksgezondheid, lijkt dat een minder goed idee dan oorspronkelijk gedacht. De banden van elektrische auto's stoten namelijk 100 keer zoveel andere schadelijke stoffen uit als een moderne brandstofmotor, aldus TopGear.
Afgelopen week stemde de EU in met strengere regels met betrekking tot de uitstoot van roetdeeltjes en giftige gassen. De nieuwe regelgeving verlaagt de jaarlijkse uitstoot van MP2,5 (fijnstof, nvdr) van 25 µg/m³ naar 10 µg/m³, en voor stikstofdioxide van 40 µg/m³ tot 20 µg/m³. Dat is nog steeds twee keer zoveel luchtvervuiling als de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanbevelen, schrijft HLN. Zou Europa de WHO-richtlijn aanhouden, dan zouden jaarlijks ongeveer 238.000 sterfgevallen door luchtverontreiniging vermeden kunnen worden, volgens het Europees Milieuagentschap.

Hoewel niemand oproept om de transitie naar elektrische auto's dan maar te stoppen, speelt er nog een andere overweging. Al jaren weten we dat een groot deel van het fijnstof dat in de lucht en oceanen terecht komt afkomstig is van autobanden. Volgens Yale Environment 360 zou 78% van alle microplastics in de oceaan afkomstig zijn van het synthetisch rubber van autobanden. Wereldwijd produceren autobanden jaarlijks ruim 5,4 miljoen ton fijnstofdeeltjes.
Het Britse Emissions Analytics meldt dat per gereden kilometer 4 autobanden gemiddeld 1 biljoen (1000 miljard) ultrafijnstofdeeltjes produceren. Die zijn zó klein dat ze door de longen heen in de bloedstroom en zelfs de hersenen terechtkomen. Met alle gezondheidsrisico's van dien.

Maar nu de crux. Elektrische auto's stoten 20% méér van deze deeltjes uit dan een verbrandingsmotor. Dat komt onder meer doordat het rubber meer te verduren heeft door het hogere gewicht en grotere vermogen van de auto, maar ook doordat elektrische auto's veelal geleverd worden met sportieve banden die tot een sportieve rijstijl uitnodigen. Dat leidt ertoe dat na drie jaar 39% van de EV-eigenaren hun banden moest vervangen, tegenover 20% van de benzinerijders. Ze moeten dus twee keer zo vaak aan een nieuwe set sloffen, aldus TopGear.

Bovendien bevatten autobanden talloze vluchtige organische stoffen, zoals oplosmiddelen. "We hebben aangetoond dat de hoeveelheid vluchtige organische stoffen die vrijkomt 100 keer groter is dan de hoeveelheid die uit een moderne uitlaatpijp komt", zegt een onderzoeker. Dan kun je nog zo hard aanbevelen om over te stappen op elektrisch rijden, maar schiet het milieu daar weinig mee op, hoe streng je de emissienormen ook maakt. Dien je de kat van het klimaat, word je gebeten door de hond van het milieu.