Wat is Renure, vraagt De Telegraaf en legt het uit. Waarom stelt zich die vraag juist nu? Dat leggen wij uit.
De Nederlandse koeienboeren hopen op een politieke doorbraak die Renure heet. Kort gezegd is het kunstmest gemaakt van echte mest die uit elkaar is gehaald en weer op maat in elkaar is gezet. Volgens de Telegraaf is het een alternatief voor kunstmest dat zowel het milieu zou beschermen als de agrarische productiviteit handhaven.

Renure staat voor REcovered Nitrogen from manURE, stikstof gewonnen uit echte mest dus. Door verwerking van de mest worden organische stoffen en zouten gescheiden. In de vorm van nitraat wordt het uit de mest gewonnen zout gebruikt als vervanger voor stikstofkunstmest. Nederlandse boeren vinden het een duurzaam antwoord op de uitdagingen waar zij voor staan. Vanwege de verloren gegane derogatie moeten ze opeens een pak meer mest zien kwijt te raken omdat ze die niet meer op het land mogen brengen. Tegelijk willen ze de productie op peil houden; dat kunnen ze met kunstmest.

Het 'groene wondermiddel' is al jaren bekend en werd onvermoeibaar door Europees parlementslid en melkveehouder Jan Huitema (Renew/VVD) in Brussel onder de aandacht gebracht. Andere EU-lidstaten hebben er moeite mee omdat Nederland door dergelijke mestverwerking een oneigenlijk concurrentievoordeel zou kunnen krijgen. Als de toepassing van dierlijke mest beperkt moet worden, biedt Renure immers de mogelijkheid om het via de achterdeur toch weer binnen te houden.

Op dit moment staat de 'echte' kunstmest opeens centraal in de belangstelling. Premier Rutte pleitte er afgelopen week voor in Brussel om daar toch ook vanuit Nederland iets voor boeren gedaan te krijgen. Van president Macron van Frankrijk kregen boeren in de gehele EU de opschorting van 4% braaklegging van hun land cadeau. Nederland bracht aanvankelijk geen eisen in, maar kwam op het laatste moment toch met Renure.

De verloren gegane derogatie zadelt Nederlandse melkveehouders op met een uitdaging die ze niet kunnen oplossen. Hun mestoverschot is zodanig dat ze vermoedelijk 400.000 à 500.000 melkkoeien vroegtijdig zullen moeten laten slachten en niet meer mogen vervangen. Renure zou daar iets aan kunnen veranderen.

Of de inzet op Renure een gelukkige en politiek haalbare keuze is, is een gok. De Europese Commissie heeft inmiddels het verlenen van de toestemming voor de toepassing van Renure voor dit jaar op de agenda staan. Toch is de Commissie niet zomaar overtuigd nu Renure weer in verband wordt gebracht met het omzeilen van de doorgehaalde deorgatie. Mest aangewend als kunstmestvervanger door Nederlandse veehouders bij een beperkte krimp van hun mestproductie, blijft hen een oneigenlijk concurrentievoordeel geven, hoezeer er ook ecologische argumenten voor het gerecyclede product te noemen zijn.

Het lobbywerk van Jan Huitema voor Renure was succesvol. Jan Roefs, directeur van het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding, antwoordt op de vraag waarom de Commissie aarzelt als volgt: "Dat is gissen. Het kan zijn dat zij denken dat we weer een geitenpaadje hebben gevonden om onder de nodige maatregelen uit te komen.”

Met name Brabantse boeren produceren aanmerkelijk meer mest dan kan worden toegepast. Koot en Bie maakten zich al eens vrolijk over de oplossingen die bestuurders onder de rivieren in het verleden hebben bedacht om het mestprobleem op te lossen. De echo van het slot daarvan gonst nog altijd rond.