De Franse overheid wil het consumenten zo makkelijk mogelijk maken het product of voedingsmiddel te kiezen met de minste milieu- en klimaatimpact. Een 'eco-score' dus, waarvan er al verschillende op de markt zijn. Start-up Glimpact heeft goede hoop de aanbesteding te winnen met twee apps: een voor ieders persoonlijke voetafdruk en eentje waarmee je producten kunt scannen.
Al een poosje wil de Franse overheid consumenten helpen de juiste keuze te maken. Niet alleen op het gebied van gezondheid (Nutri-Score) maar op dat van je eco-footprint.

Om producten vergelijkbaar te maken, zijn onafhankelijke data nodig. De Agribalyse-database van Ademe, het Franse PBL, voorziet daarin. In die database zijn inmiddels data over CO2-uitstoot, fijnstof, watergebruik, uitputting grondstoffen, landgebruik, eutrofiëring maar ook recyclebare verpakking, overbevissing en milieupolitiek in het land van herkomst van 10.000 verschillende producten vastgelegd. Tal van tools en apps die van de data gebruik maken deden al hun intrede: diverse Eco-Scores, de door de Franse overheid gelanceerde Planet-Score, Yuka, SIGA, en de nieuwste loot aan de stam: Glimpact.

Om één 'standaard' te kiezen, heeft de Franse overheid nu een aanbesteding uitgeschreven, meldt Le Parisien. Net als de Nutri-Score die de gezonde keus moet bevorderen, moet de nieuwe standaard Fransen helpen het product met de beste eco-footprint te kiezen. Start-up Glimpact dicht zichzelf een goede kans toe.

5 planeten per Fransman
Glimpact, een bedrijf dat de milieueffecten van producten en bedrijven beoordeelt, presenteerde daartoe twee toepassingen voor het grote publiek. De eerste geeft consumenten inzicht in de milieu-impact van hun levensstijl, op basis van de PEF (dat staat voor 'product environmental footprint'), een onder auspiciën van de Europese Commissie ontwikkelde milieuscore. Op basis van details over voeding, kledingaankopen, reisgewoonten etc. krijgt de Fransman te zien hoeveel planeten nodig zouden zijn als alle 8 miljard wereldbewoners zouden leven op dezelfde voet; uitgaande van de gemiddelde Fransman zijn dat er 5, volgens het rekenmodel. Ook laat de tool zien welke criteria de grootste impact hebben en welke factoren het meest te beïnvloeden zijn door een gedragsverandering.

"Het is alsof je naar de dokter gaat," zegt Christophe Girardier, de ondernemer achter Glimpact in Le Figaro. "Eerst heb je een diagnose nodig om te weten waar je iets aan kunt doen." En dan valt er, afhankelijk van wat elke persoon bereid is te veranderen, iets te kiezen. Bijvoorbeeld in de boodschappen en voedselaankopen.

Scannen in de supermarkt
Dan komt de tweede tool om de hoek, de Glimpact Scan. Een app waarmee in de supermarkt producten te scannen zijn om de PEF-code te achterhalen. De onderliggende data zijn de berekeningen uit de Agribalyse-database. Nog niet met onderscheid tussen bijvoorbeeld verschillende (huis)merken spaghetti. Wel herkent Glimpact al 250.000 producten. Dat geeft al genoeg aanknopingspunten om de consument voor te lichten. "Als de fabrikant zich erop voor laat staan dat hij de verpakking heeft veranderd om zijn product milieuvriendelijker te maken, zie je als consument dat de verpakking minder dan 1% van de totale impact uitmaakt", merkt Girardier op.

Uiteindelijk wil Glimpact Scan de scores kunnen differentiëren per merk, ingrediënt en productieproces. Daarvoor is het nodig dat fabrikanten hun gegevens delen. Die zijn terughoudend, maar van een handvol bedrijven die Glimpact inschakelden om een vrijwillige milieubeoordeling van hun producten uit te voeren zijn specifieke data in de database opgenomen. Een 'transparantie-indicator' geeft aan of de score van een product op detailinformatie of het generieke gemiddelde tot stand is gekomen.

Glimpact werkte tweeënhalf jaar aan de tool, die gratis is voor gebruikers. Die hoeven niet bang te zijn voor hun privacy. De gegevens die gebruikers invoeren om de impact van hun levensstijl te berekenen, "worden niet opgeslagen", verzekert Girardier.

Op korte termijn zouden consumenten ook hun kleding en huishoudelijke producten moeten kunnen scannen.