Vorig jaar lanceerde de Franse overheid, samen met het agentschap ADEME (Agence de la transition écologique) een oproep voor projecten om consumenten beter te kunnen informeren over de ecologische voetafdruk van voedingsmiddelen, schrijft FoodNavigator. Daarop ontwikkelde een drietal Franse organisaties (Het Institut de l’Agriculture et de l’Alimentation biologiques (ITAB), dataprovider Sayari en 'planeetplatform' Very Good Future) de Planet-Score. Deze wordt inmiddels gesteund door een zestiental Franse consumentenorganisaties en NGO's, van het WWF en CIWF tot Générations Futures.

Het uitgangspunt van de Planet-Score is de 'life-cycle-analysis' (LCA) die ADEME in het Agribalyse-project heeft gemaakt van inmiddels zo'n 2.500 productcategorieën. In die LCA's is de milieu-impact van een product door de hele levenscyclus heen vastgelegd: van het grondstofbeslag via de productie en energieverbruik tot het einde in recycling of afval.

Dat vonden de initiatiefnemers niet genoeg; bij een ecologische voetafdruk komt immers nog meer kijken. ITAB en collega-organisaties verrijkten voor de Planet-Score de bestaande LCA's en integreerden daar gegevens in over pesticidengebruik (milieu-impact en gezondheid), klimaat (CO2-vastlegging en broeikasgasuitstoot), biodiversiteit (monoculturen versus kleinschalige landbouw) en dierenwelzijn. Het resultaat is een score zoals we die ook van de Nutri-Score (en de deze week ook in Nederland bij Lidl geïntroduceerde Eco-Score) kennen: een letter en een kleur uit een 5-kleurenpalet dat loopt van donkerrood tot donkergroen.

In de Planet-Score kun je bijvoorbeeld Alpenmelk vergelijken met melk van intensief gehouden koeien en een biologische appel met een gangbare appel. Je constateert dan dat de eerstgenoemde een betere ecologische score hebben.

De initiatiefnemers hebben er alle vertrouwen in dat hun Planet-Score consumenten gaat aanspreken, op basis van een consumentenonderzoek onder ruim 1.000 Fransen. Daarin gaf 81% van de consumenten aan zich door de Planet-Score te laten beïnvloeden bij hun aankoopgedrag. Het nieuwe logo is nog niet op producten te vinden. Over de invoering wordt in het najaar een debat georganiseerd.

Of de kleurtjes van het nieuwe logo allemaal kloppen en geen - zoals WUR-voorzitter Louise Fresco het onlangs noemde - wetenschap als een naar ideologisch believen samengesteld mandje in de supermarkt, zal nadere analyse moeten uitmaken. Alpenmelk voor iedereen is bijvoorbeeld onmogelijk. Daarom kan intensief geproduceerde melk toch een goed idee zijn als we het correct vinden iedereen zijn risico op darmkanker en diabetes II te helpen beperken door een matige en betaalbare zuivelconsumptie. Een soortgelijk argument geldt voor appels.

Dit artikel afdrukken