Tussen augustus 2022 en 1 mei 2023 zijn bijna 1.800 edelherten afgeschoten in de Oostvaardersplassen. Staatsbosbeheer kan opgelucht ademhalen. Vanaf nu hoeft de organisatie alleen nog maar 'regulier beheer' uit te voeren op de aantallen grote herbivoren in het gebied.
Als de wolf komt, is hij welkom, maar hij heeft de Oostvaardersplassen nog niet gevonden
Na de (strenge) winter van 2017/2018 bleek dat er veel te veel grote grazers rondliepen in de Oostvaardersplassen. Voor die aantallen was er onvoldoende voedsel, zodat natuurliefhebbers en dierenorganisaties de dieren gingen bijvoeren. Een juridisch steekspel was het gevolg, waarbij uiteindelijk een 'gewenst niveau' van 1.100 grote grazers is vastgesteld. Staatsbosbeheer moet dat gaan handhaven aan de hand van het managementplan. Zo moet de biodiversiteit in het natuurgebied weer opbloeien.

Dankzij een aantal aanvullende 'faunabeheer'-maatregelen is het gelukt het afgelopen seizoen het aantal edelherten substantieel te verlagen. Vorig jaar mislukte het afschieten nog jammerlijk.

Staatsbosbeheer bracht schuilmogelijkheden voor de faunabeheerders aan en er werd vaker in de vroege ochtend gewerkt. Ook werden er meer ondersteunende medewerkers ingezet en werd de afschotperiode verlengd tot 1 mei.

Met als resultaat dat er bijna 1.800 edelherten 'uit het gebied gehaald' zijn, zodat er nu nog 500 rondlopen. Verreweg het merendeel van de dieren is als hertenvlees bij de poelier beland, maar een deel van de kadavers is in het gebied blijven liggen als voedsel voor insecten en aaseters als raven, zeearenden en vossen. Ook het aantal heckrunderen is teruggebracht tot 300 en van de konikpaarden zijn er de afgelopen jaren tientallen verhuisd of geslacht. Hun aantal ligt nu op circa 300.

Toch is het laatste edelhert nog niet geschoten, voorspelt een woordvoerder. "Als je niet ingrijpt, zou de populatie weer enorm gaan groeien. De hoeveelheid voedsel is de beperkende factor, en dat is er in dit gebied in overvloed." Het grote verschil is dat er nu geen grootschalige jacht meer plaats hoeft te vinden, maar dat Staatsbosbeheer de grazers in het gebied 'regulier' kan gaan beheren, net als in andere natuurgebieden gebeurt.

De NRC weet wel een oplossing. De wolf.

"Die zou het ecosysteem compleet kunnen maken en een deel van het jagen overbodig", zegt de woordvoerder onverstoord. "Als hij komt, is hij welkom, maar hij heeft de Oostvaardersplassen nog niet gevonden."