In een zestigtal departementen (van de 96 op het Franse vasteland) was op woensdag 10 augustus de crisis-droogtedrempel, bereikt. Op dit alarmniveau is het verboden het gazon te besproeien, het zwembad te vullen, de auto of gevels en daken te wassen, maar ook om gewassen te irrigeren. Wie gebruikt het meeste water in Frankrijk?
In Frankrijk valt elk jaar gemiddeld (berekend over de periode 1990-2018) 512 miljard kubieke meter water, of 932 mm. Van deze neerslag verdampt 60%, de resterende 40% vormt de zogenoemde 'effectieve neerslag', ofwel het water dat de rivieren of het grondwater voedt, en dus beschikbaar blijft.

Uit dit oppervlakte- en grondwater pompt Frankrijk jaarlijks 32,3 miljard m3 op, het 'onttrokken water'. Dit omvat zowel water dat daadwerkelijk verbruikt wordt als water dat direct na gebruik terugvloeit naar het oppervlaktewater, zoals bijvoorbeeld het geval is bij het koelwater van kerncentrales. De helft (16 miljard m3) van dit zoete water wordt gebruikt om elektriciteitscentrales te koelen, en 5,4 miljard (16,8%) om kanalen van water te voorzien. Dat is allemaal oppervlaktewater. De resterende 30% wordt gebruikt voor drinkwaterproductie, landbouw of industrie en daarvoor wordt zowel water uit oppervlaktewater als grondwater, dat schoner is, gebruikt.

zoetwaterverbruik Frankrijk


De hoeveelheid water die jaarlijks echt verbruikt wordt, dus niet terugvloeit naar het oppervlaktewater, bedraagt ongeveer 5,3 miljard m3, 16% van het onttrokken water. Dat komt neer op 82 m3 per Fransman. De landbouw blijkt de grootste verbruiker van het onttrokken water, met 45% van het totaal, vóór de koeling van elektriciteitscentrales (31%), de productie van drinkwater (21%) en het industrieel gebruik (4%). In de zomer (juni-augustus) loopt het percentage watergebruik door de landbouw op tot 80%. Dat water gaat op aan het voederen en drenken van vee en het irrigeren van gewassen. In Frankrijk werd in 2020 7,3% van de landbouwgrond geïrrigeerd, tegenover 5,8% in 2010.

onttrokken waterverbruik Frankrijk


In 2020 werd 4,9 miljard m3 drinkwater in omloop gebracht. Ongeveer 20% van dit volume gaat jaarlijks verloren door lekken in het leidingnet. In 2020 kwam het reële drinkwaterverbruik uit op 3,7 miljard m3, gemiddeld 149 liter drinkwater per dag per Fransman. Dat cijfer is al zo'n 10 jaar stabiel. Binnen de Franse huishoudens zijn douchen en badderen de grootste waterslurpers (39%), gevolgd door sanitair (20%) en wassen (12%). Water dat wordt gebruikt voor voedsel maakt slechts 7% van het waterverbruik uit, koken 6% en drinken 1%.

Eén voorbehoud maakt FranceInfo bij deze cijfers. Ze zijn niet meer bijgewerkt sinds... 1995. Te verwachten valt dat er in 27 jaar nogal wat veranderd is in de huishoudelijke gebruiken en apparaten. Het Centre d'information sur l'eau houdt het erop dat de variaties hooguit marginaal zullen zijn en hoopt op korte termijn de cijfers te kunnen bijwerken.

huishoudelijk waterverbruik