Ziekenhuizen in Nederland hanteren stricte protocollen om de antibiotica-resistente MRSA-bacterie buiten de deur te houden. Mensen die in Zuid-Europa in het ziekenhuis hebben gelegen, moeten daarom eerst in quarantaine. Ook mensen uit beroepsgroepen die een hoger risico op blootstelling lopen, vallen onder de protocollen. In Nederland en Denemarken geldt dat bijvoorbeeld voor varkenshouders omdat in onze varkenspopulatie LA-MRSA 'endemisch' voorkomt. Dat betekent dat het virus er met een constante frequentie en over langere tijd permanent rondwaart. LA-MRSA heet ook wel 'veegerelateerde MRSA'.

Het geeft ons een unieke kans om de verstandige maatregelen te nemen om een ​​goede positie te houden
Preventief testen
In Zweden is de varkenspopulatie vrij van MRSA. Dat willen de Zweden graag zo houden. Daarom testen zij preventief hun invoervarkens. Dat kost ruim €200.000 euro.
De Zweedse landbouwuniversiteit (SLU) berekende wat daar aan besparingen in de gezondheidssector tegenover staat. Ze schatten die op een bedrag tussen de € 870.000 en € 1.233.000.
Het onderzoek is verschenen in PLOS One.

'Zolang het risico op insleep van de antibiotica-resistente bacteriën via andere kanalen klein is, blijft het maatschappelijke nut van de preventieve tests groot', citeert Boerderij de onderzoekers. Helle Unnerstad, één van de co-auteurs, voegt daar aan toe: "Het geeft ons een unieke kans om de verstandige maatregelen te nemen om een ​​goede positie te houden".

Fotocredits: 'Gris', Metal Dog
Dit artikel afdrukken