"Het is toch te gek dat je als melkveehouder kunstmest moet gebruiken", zegt Klaas de Jong, COO van zuivelverwerker A-ware, in Boerenbusiness. Daarmee keert het bedrijf zich als eerste verwerker tegen het gebruik kunstmest in Nederland. Volgens A-ware hangt de toekomst van de sector af van de organische stof in de bodem en "daar doet kunstmest niets voor". Onder melkveehouders is langzaam maar zeker ook sprake van een omslag in het denken. "Evenwichtsbemesting" en "kringloop" zijn de toverwoorden waar melkveehouders wel oren naar hebben. Ook de Nederlandse Melkveehouders Vakbond ziet het terugdringen van kunstmest als een speerpunt. Maar dan moeten wel de knelpunten rondom (kunst)mest met de overheid opgelost worden, waarschuwen diverse politici. Regelgeving maakt dat Nederlandse boeren - ondanks hun mestoverschot - zich vaak gedwongen zien kunstmest te gebruiken.
Boerenbusiness - A-ware keert zich tegen kunstmest - Ook NMV sluit aan
  • Deel
Druk af