De winst van Monsanto blijft achter bij de omzetgroei. De kwartaalwinst daalde licht van 937 naar 909 miljoen dollar. De omzet steeg licht van $ 4,22 miljard naar $ 4,25 miljard.
Het resultaat bleef min of meer overeind als gevolg van krapte op de markt voor bestrijdingsmiddelen op basis van glyfosaat. Door Monsanto wordt het middel gebracht onder de naam RoundUp. Het uit 1977 daterende patent kwam in het recente verleden te vervallen. Daardoor kon China een deel van de markt overnemen en daalde de prijs. Thans voert China audits uit op productiefaciliteiten. Daardoor daalt de productie wereldwijd gevoelig zodat het middel duurder wordt. Dat meldt Business Week.
Dit artikel afdrukken