Uitkomsten studie naar veiligheid kweekvis
De hoeveelheid chemische vervuiling in nieuwe kweekvissoorten uit supermarkten is erg laag. Dat blijkt uit onderzoek van Stefan van Leeuwen van het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) aan de Vrije Universiteit. De aangetroffen gehalten aan chemische stoffen in vissen als pangasius en tilapia en tropische garnalen bevinden zich ruim onder de wettelijk vastgelegde productnormen. Hetzelfde geldt voor vervuiling in visvoer(ingrediënten). De conclusie is dat consumptie van de onderzochte soorten kweekvis geen voedselveiligheidsrisico’s met zich meebrengt.
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) omdat de consumptie van kweekvis sterk toeneemt. Het is de eerste keer dat zo’n breed scala aan vervuilingen in deze vissoorten is onderzocht.
Het onderzoek omvat bekende vissoorten als zalm en forel, maar ook nieuwere soorten zoals bovengenoemde vissen. IVM deed samen met collega-instituten onderzoek naar residuen van antibiotica, zware metalen, dioxines, polychloorbifenylen, DDT, gebromeerde vlamvertragers en perfluor surfactanten in kweekvis. Antibiotica kunnen worden toegepast in de viskweek om visziekten te behandelen. De andere stoffen worden niet toegepast in de viskweek maar kunnen als verontreiniging in visvoer voorkomen en zodoende worden opgenomen in de vis.
Bij dit onderzoek zijn geen sporen van antibiotica aangetroffen. Wel werden andere vervuilingen gevonden zoals zware metalen, dioxines, polychloorbifenylen, DDT, gebromeerde vlamvertragers en perfluor surfactanten. Ook deze blijven echter ruim beneden de daarvoor geldende wettelijke productnormen. Vooral pangasius, tilapia en tropische garnalen scoorden goed in dit opzicht.
Naast het onderzoek naar kweekvis is kleinschalig onderzoek gedaan naar grondstoffen voor visvoer en het visvoer zelf, waarbij is gekeken naar residuen van het bestrijdingsmiddel toxafeen en door schimmels geproduceerde mycotoxines. Hoewel vervuiling is aangetroffen, ligt ook hier het gehalte ruim onder de geldende productnormen.
Bron: persbericht VU
Dit artikel afdrukken