Wakker Dier vraagt in een nieuwe radiocampagne om 'weidegang' voor melkgeiten. De dierwelzijnsorganisatie ziet de groeiende omvang van de melkgeitenhouderij met lede ogen aan en stelt dat "gerekend naar aantallen alle melkgeitenbedrijven gemiddeld al in te delen [zijn] in de categorie megabedrijf", zegt campagneleider Sjoerd van de Wouw op Boerderij.

Wakker Dier ziet nog meer verbetermogelijkheden in de geitenhouderij, met betrekking tot het binnenhouden, onthoornen, stalverlichting, 'bronstsynchronisatie' en behandeling van bokjes. De mooiste oplossing volgens Wakker Dier is overstappen op een biologische bedrijfsvoering.

Van de Wouw zegt, desgevraagd, geen weerstand te verwachten van burgers die zich zorgen maken over Q-koorts. 'Wakker Dier heeft dit niet onderzocht, maar vindt het wel een omgekeerde situatie als geiten vanwege de angst voor Q-koorts binnen zouden moeten blijven', schrijft Boerderij.
Dit artikel afdrukken