Van 2001 tot 2009 nam het voorkomen van zowel type I als type 2 diabetes in de VS bij kinderen en tieners toe, stelt dr. Dana Dabelea van de Colorado School of Public Health. Haar onderzoek is verschenen in JAMA.

Dabelea c.s. analyseerden gegevens uit 'health plans' in een 5-tal staten, waardoor ze inzicht kregen in meer dan 3 miljoen kinderen onder de 19 jaar. In 2001 werd bij ongeveer 14,8 kinderen per 10.000 type 1 diabetes vastgesteld. In 2009 was dat aantal opgelopen tot 19,3 gevallen per 10.000, een toename van 21%. Vooral blanke kinderen bleken aan deze vorm van diabetes te lijden.
Diabetes type 2 werd in 2001 bij 3,4 kinderen per 10.000 vastgesteld. In 2009 bleek de teller op 4,6 per 10.000 te staan, een toename van 31%. Vooral kinderen van Indiaanse of Afro-Amerikaanse afkomst bleken hieraan te lijden.

De studie keek maar naar 2 jaren, dus is het niet mogelijk om vast te stellen of er sprake is van een gestage toename. Wel durven de auteurs de stelling aan dat de stijging sneller is gegaan dan verwacht, vooral omdat de stijging van obesitas onder kinderen sinds de jaren 2003-04 aan het afvlakken is. Waar er voor de toenemende type 1 diabetes geen (biologische) verklaring is, kan diabetes 2 over het algemeen in verband gebracht worden met leefstijl en obesitas. Een andere verklaring is mogelijk dat diagnostiek is verbeterd en er meer aandacht is voor kinderen met risicofactoren.

Aan type 1 diabetes is niet veel te doen, aan type 2 des te meer: 'Ouders moeten hun kinderen helpen niet bovenmatig aan te komen, minder gefrituurd eten en meer groenten te eten, en 30-60 minuten per dag te sporten', besluit Reuters.

In februari van dit jaar werd bekend dat het aantal jonge kinderen (2-5 jaar) met overgewicht niet langer groeit en zelfs sterk daalt.
Dit artikel afdrukken