In Nederland liepen op 1 april 2019 bijna 3,8 miljoen runderen runderen rond, 3% minder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau Statistiek op basis van de voorlopige cijfers van de CBS Landbouwtelling.

De krimp van de rundveestapel is ongelijk verdeeld. Het aantal melkkoeien nam met ruim 33.000 af, een daling van 2%. Het aantal vrouwelijke kalveren en pinken die de opvolgers moeten worden van de huidige melkkoeien, nam met ruim 100.000 dieren fors af tot circa 900.000 dieren; een daling van 10%. Daarmee daalt de jonge melkveestapel voor het eerst sinds de eeuwwisseling tot onder de grens van 1 miljoen dieren. Het aantal vleeskalveren nam met bijna 2% juist toe en doorbrak de grens van de 1 miljoen dieren in opwaartse zin. Overig rundvee daalde licht, 2%, naar 244.000 dieren.

Melkveehouders blijken de ruimte die zij binnen het fosfaatstelstel hebben vooral te benutten voor de melkproductie, schrijft Boerenbusiness, dus voor melkkoeien.

De gemiddelde melkgift per koe neemt nog altijd toe: gemiddeld produceerde een Nederlandse melkkoe in 2018 8.850 kilo melk.

Het gemiddeld aantal runderen per bedrijf daalde voor het derde jaar op rij licht. Gemiddeld telt een rundveebedrijf 153 runderen. In 2016 was dat gemiddelde nog 160 dieren. Het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf schommelt de laatste jaren tussen de 94 en 97. Het gemiddeld aantal jongvee is nu 51 dieren, tegen 65 in 2016; flink wat minder.

In hoeverre het aantal jonge dieren dat in de wachtkamer voor de Nederlandse melkveehouderij staat daadwerkelijk is gedaald is overigens maar de vraag. Boeren houden ook dieren in buurlanden aan. Die worden niet zichtbaar in de Nederlandse statistieken. Het CBS constateert niettemin dat de schaalvergrotingstendens in de Nederlandse melkveehouderij tot staan is gebracht.

rundveestapel
CBS - Kleine krimp rundveestapel
Reageer
  • Deel
Druk af