Op een pluimveebedrijf in het Groningse Oldekerk is vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Waarschijnlijk gaat het om een hoogpathogene variant, laat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit weten. De NVWA ruimt vandaag alle 36.000 vogels. In een straal van drie kilometer zijn twee andere pluimveebedrijven die momenteel ook op vogelgriep onderzocht worden. Minister Carola Schouten heeft rondom het getroffen bedrijf een 10-kilometerzone ingesteld waarbinnen een vervoersverbod geldt voor pluimvee, eieren, mest en gebruikt strooisel.
De landelijke maatregelen zoals de ophok- en afschermplicht, die sinds december 2017 van kracht zijn, blijven gehandhaafd.
NVWA - Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Oldekerk
  • Deel
Druk af