Met ingang van volgend jaar verruimt Voedselbanken Nederland de toelatingsnormen. Dat betekent dat meer mensen een beroep zullen kunnen doen op voedselhulp. De verruiming bestaat uit 2 delen: een verhoging met 7% van de 'klassieke' normbedragen en een nieuwe berekening van de uitgavenposten, gebaseerd op de cijfers van de minimum-voorbeeldbegrotingen van het Nibud. In de praktijk betekent dit dat mensen meer inkomen mogen hebben dan nu om voor gratis voedsel in aanmerking komen. Een eenpersoonshuishouden mag per 1 januari maandelijks €94 meer te besteden hebben dan nu het geval is.

De voedselbanken voldoen inmiddels aan de eisen voor voedselveiligheid die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit stelt. Supermarkten kunnen daardoor vaker en gemakkelijker bij de voedselbanken terecht met donaties van voedsel dat anders weggegooid zou worden. Naar verwachting zullen aanmerkelijk mensen zich bij de voedselbanken melden. "Het betekent dat we nog meer voedsel moeten scoren", zegt Ulfert Molenhuis van de voedselbank Groningen op de NOS.
voedselbanken - Voedselbank verruimt en verandert toelatingsnorm voor klanten ? Vereniging van Nederlandse Voedselbanken
  • Deel
Druk af