"Theoretisch kunnen ook vliegen de Afrikaanse varkenspest (AVP) overbrengen," meldt Pigbusiness. Als varkens vliegen eten die het virus bij zich dragen, kunnen zij zelf besmet raken. Dat zou blijken uit een recent gehouden Deens laboratoriumonderzoek. Bij dat onderzoek kregen 8 à 9 weken oude varkens vliegen te eten die eerst van met ASF-besmet vlees hadden gegeten.

Het risico mag dan reëel zijn, de kans dat vliegen het virus over grote afstanden brengen is "erg klein", vertelt onderzoeker Enrico Marco. De varkens zouden dan wel erg veel besmette vliegen binnen moeten krijgen. Bovendien leggen vliegen maar zelden grote afstanden af. Waarschijnlijk vindt besmetting plaats door rechtstreeks contact tussen dieren of als dieren met AVP besmet vlees eten - al dan niet door mensen meegebracht of achtergelaten.

Zolang nog niet helder is hoe de voor wilde zwijnen en varkens dodelijke ziekte zich verspreidt, "is het zaak om in de bedrijfshygiëne steeds veel aandacht te schenken aan de vliegenbestrijding," schrijft PigBusiness.
PigBusiness - Ook vliegen kunnen AVP overbrengen | Pigbusiness.nl - Nieuws voor varkenshouders
  • Deel
Druk af