Het jaar 2014 markeert voor Vion de kentering na een moeilijke periode. Na de verkoop van Vion Ingredients heeft de vleesverwerker zijn focus bepaald op productie en verwerking van vers vlees in Nederland en Duitsland.

Resultaten
Dat leverde de volgende resultaten op: een daling van de netto-omzet van € 7 naar € 5 miljard, en een 'genormaliseerd brutobedrijfsresultaat' dat steeg van € 22 naar € 58 miljoen. De nettowinst kwam uit op € 21 miljoen negatief. Het positieve nettoresultaat van € 516 miljoen in 2013 werd vertekend door de verkoop van Vion Ingredients. Vion meldt verder de-facto schuldenvrij te zijn (negatieve netto schuld € 87 miljoen, liquiditeitspositie ultimo 2014 € 198 miljoen) en een 'robuuste financiële positie' opgebouwd te hebben met een solvabiliteit van 40,5%.

'Intensief jaar'
In het persbericht zegt Tom Heidman, interim-CEO Vion Food: Vorig jaar hebben we een intensief jaar gehad. Na de verkoop van Vion Ingredients stond 2014 in het teken van het opnieuw positioneren en integreren van onze activiteiten met als doel het rendement te verbeteren. Dankzij de verbeterde resultaten, de doorgevoerde operationele wijzigingen, aanpassingen in de footprint en een robuuste financiële positie, hebben we een goede basis voor de toekomst. In combinatie met onze toegang tot wereldwijde afzet­markten, geeft dit ons de mogelijkheid onze in-house expertise optimaal in te zetten om tot een steeds betere verwaarding van onze dieren te komen. Voor het einde van de zomer verwachten we een nieuwe CEO te benoemen die de toekomst van Vion verder vorm zal geven.

Herstructuring, verbetering supply chain, dierenwelzijn
Vion heeft in 2014 zijn activiteiten geherstructureerd en kent nu drie business units: Pork, Beef en Foodservice. Daarnaast zijn bedrijfsonderdelen verkocht, is het hoofdkantoor afgeslankt en is een aantal productielocaties gesloten of verkocht. In andere productielocaties investeert Vion juist om tot een betere 'foodprint' te komen.
Vion meldt verder te investeren in een verbeterde supply chain, waarin verwaarding wordt geoptimaliseerd en Vion Food accuraat kan inspelen op internationale marktvraag. Op de terreinen van duurzaamheid, kwaliteit en dierenwelzijn zijn mijlpalen bereikt - zo is Vion Food in Duitsland uitgeroepen tot het beste vleesbedrijf en voorloper op het gebied van dierenwelzijn, meldt het persbericht.
Aangetekend moet worden dat Vions Duitse bedrijven onder marktinsiders als een bleeder gelden. Zo worden bedrijfsonderdelen genoemd waar de centrale kas op leegloopt.

Vion zou graag van zijn Duitse bedrijven af willen, maar - zo heet het onder Vionkenners - kan er geen kopers voor vinden.

Vion besluit: Met de verbeterde resultaten in 2014, de operationele verbeteringen, aanpassingen in de footprint en de robuuste financiële positie, is een gezonde basis gelegd voor verdere resultaatsverbetering. De ingezette koers en focus op optimalisering van de marge door middel van valorisatie alsmede verdere kostenreductie, geven vertrouwen voor de toekomst. De in april 2015 overeengekomen nieuwe werk­kapitaal­financiering geeft de financiële armslag om de toekomstplannen te bewerkstelligen.
Met de laatste zin refereert het bedrijf aan het vertrek van Rabobank als huisfinancier.

Fotocredits: Vion Food
Dit artikel afdrukken