Wereldwijd ademen negen op de tien mensen vervuilde lucht in, blijkt uit een nieuw rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Nog alarmerender: jaarlijks sterven 7 miljoen mensen als gevolg van vervuilde deeltjes in de buitenlucht of binnenshuis. In huis ontstaat luchtvervuiling door koken met vervuilende brandstoffen en apparatuur; dat kostte in 2016 3,8 miljoen mensen het leven. De uitstoot van industrie en verkeer leidde in hetzelfde jaar tot 4,2 miljoen doden. Luchtvervuiling treft vooral lage- en middeninkomenslanden in Azië en Afrika. Hoewel de WHO een toename ziet in het aantal landen dat probeert luchtvervuiling te verminderen, is het niveau in veel delen in de wereld nog gevaarlijk hoog.
WHO - 9 out of 10 people worldwide breathe polluted air, but more countries are taking action
  • Deel
Druk af