Veehouderijbedrijven stinken soms meer dan verwacht. Hoe dat komt ontdekte Trouw. De krant schrijft: Sommige veebedrijven stinken veel meer dan gedacht, en hadden eigenlijk geen milieuvergunning mogen krijgen, terwijl andere juist minder overlast veroorzaken en ten onrechte geen vergunning hebben gekregen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de provincie. Brabant concludeert dat de rekenmethode 'geen betrouwbaar instrument' is, en dat gemeenten niets meer hebben om de milieuvergunningen op te baseren.

De fout zit in een vereenvoudigd rekenmodel, dat sinds 2007 in gebruik is om de geuruitstoot van bedrijven te bepalen. Gemeenten moeten van het Rijk deze methode gebruiken om te besluiten of ze een boer een milieuvergunning geven. Basis van de methode is een uitgebreider model, dat de werkelijke geuroverlast weergeeft. Maar dat uitgebreide model is te ingewikkeld voor dagelijks gebruik door gemeenteambtenaren.


De provincie Brabant vindt het “ernstig” dat de twee methoden zulke verschillende resultaten opleveren. Veel veebedrijven zijn dicht bij de bebouwde kom gevestigd. Daarom is het belangrijk om te weten hoeveel overlast er is, zegt de provincie. Helaas leiden de fouten er ook toe dat boeren die beloond worden voor extra inspanningen die zij leveren om overlast te beperken. Onbekend is hoeveel bedrijven ten onrechte een vergunning of juist niet hebben gekregen.
Dit artikel afdrukken