Ouders zien nogal wat door de vingers van hun kinderen. Ze willen zelfs over het hoofd zien dat hun kind te dik is. Zelfs als dat overgewicht schadelijke gezondheidseffecten heeft.
Dat concludeert een recent Amerikaans onderzoek dat werd gepubliceerd in Journal of the American Academy of Nutrition and Dietetics.

Kinderobesitaskliniek
Onderzoekers (University of Californa San Diego, Brown University) richtten zich op de ouders van kinderen (5 tot 20 jaar oud) die door hun kinderarts doorverwezen waren naar een speciale kinderobesitaskliniek. De kinderen hadden vanuit medisch oogpunt dus al een behandeladvies gekregen. De onderzoekers wilden weten in hoeverre de ouders bereid waren bij de behandeling te helpen.

'The normalization of obesity'
De overgrote meerderheid van de ouders (93,5%) onderkende dat hun kind te zwaar of obees was, maar 30% zag dat niet als een probleem. Nog een 30% beoordeelde de gezondheid van hun kind als uitstekend. Onderzoeksleider Kyung Rhee noemt dit 'the normalization of obesity'; in een land waar inmiddels 1 op de 5 kinderen en 1 op de 3 volwassenen obees is (volgens de CDC). Omdat er zoveel dikke mensen zijn, wordt 'te dik' niet meer als een probleem, of als een bedreiging voor de gezondheid gezien.

Ouderlijke actiebereidheid
De ouders werd vervolgens gevraagd wat ze gingen veranderen in de eet- en beweegpatronen van hun kinderen. De veranderbereidheid werd vervolgens in fasen ingedeeld: van 'vooroverweging/overweging' (nog niet, of nog maar net begonnen met het nadenken over veranderingen) tot 'actie/onderhoud' (al veranderingen doorgevoerd en volgehouden). Hoewel de ouders hun vragenlijsten binnen de muren van een obesitaskliniek invulden, had 40% de 'doen/onderhoud' fase nog niet bereikt, terwijl 60% nog niets had bedacht om hun kind meer te laten bewegen, schrijft The Atlantic.

Blinde vlek
Een gedragsverandering doorvoeren is lastig, maar zonder inzicht in waarom die verandering nodig zou zijn, is het zelfs onbegonnen werk. Het is dan ook niet bepaald bemoedigend, dat uit een uit een metastudie van 69 onderzoeken uit de jaren 1990-2012 bleek dat meer dan de helft van alle ouders een 'blinde vlek' heeft voor het overgewicht van hun kind. Het zijn immers nog altijd de ouders die de boodschappen doen, bepalen wat er op tafel komt, hoe de vrije tijd besteed wordt en - (te) vaak - daarbij het slechte voorbeeld geven.
Dit artikel afdrukken