De EU onthield de varkenssector lange tijd steun om het verlies van afzet in Rusland te compenseren. Afgelopen weekend bleek de Europese Commissie er toch anders over te zijn gaan denken.

Er werd besloten tot een pakket steunmaatregelen. Opslag van het vlees in koelhuizen is daarvan de belangrijkste. De Nederlandse varkenssector vindt die maatregelen niet ver genoeg gaan.

Vrees voor prijsbederf en vette delen
De boeren zeggen dat ze blijven zitten met de vette delen. Die gingen vroeger naar Rusland. Ook zeggen ze vlees liever sneller op de markt te willen brengen als dat mogelijk is. Ze willen zeggenschap over de snelheid waarmee de koelhuizen leeg worden gehaald, omdat ze anders prijsbederf vrezen. Een grote onverkochte voorraad die boven de markt hangt, drukt immers de prijzen als het straks weer wat beter gaat.

Als de boeren en slachthuizen de vette delen niet zelf kunnen financieren en de voorraadvorming nu al vrezen, kan geconcludeerd worden dat de varkenssector er financieel heel slecht voorstaat en geen enkele rimpeling in de markt meer kan hebben.

In hun persbericht zeggen de varkensboeren van NVV en LTO Nederland het in samenwerking met vleeskoepel COV en veevoerkoepel Nevedi als volgt:

Het Platform Varkensvleesketen, het samenwerkingsverband van COV, LTO, NVV en Nevedi, vindt dat de EU met een breder ondersteuningspakket moet komen.

Het platform is blij met de toezegging van de Europees Commissaris van Landbouw, Phil Hogan, om met steunmaatregelen te komen voor particuliere opslag (PO) van varkensvlees. De voorgestelde regeling is echter onvoldoende, menen de ketenpartners. Eerder pleitten LTO en NVV samen met de Belgische Boerenbond voor PO in combinatie met lichter slachten en stimulering van export van varkensvlees naar landen buiten de EU.

De zondag in Parijs aangekondigde steunmaatregelen moeten de prijs van het varkensvlees opkrikken. Vorige week wees het beheerscomité varkensvlees van de Europese Commissie dergelijke steun nog pertinent af. Voorzitter Eric Douma, van het Platform Varkensvleesketen vindt het positief dat er nu wel ruimte is voor financiële steun voor de varkenssector. De voorgestelde regeling vindt hij evenwel te beperkt. ‘De regeling moet beter. De vettere deelstukken van het varken komen in de voorgestelde regeling niet in aanmerking voor opslagondersteuning.’ Dat vindt hij een tekortkoming. ‘Dat zijn juist de delen die naar Rusland werden geëxporteerd en die kunnen we in de Europese markt moeilijk kwijt.’

Flexibiliteit
Het platform vindt dat de regelingen onvoldoende aansluiten bij de marktontwikkelingen. In de regeling ontbreekt de flexibiliteit voor vervroegde uitslag. Die flexibiliteit om vlees eerder op de markt te brengen als dit aansluit op de marktvraag, moet er in komen anders werkt de regeling eerder contraproductief dan ondersteunend, benadrukt Douma. Wij vinden het belangrijk dat de opslagregeling de export van varkensvlees naar derde landen ondersteunt. ‘Blijven investeren in afzetbevordering én steun voor de sector in het open krijgen van de Russische markt horen bij het pakket’, vindt Douma. ‘De varkenshouderij voelt immers, ruim een jaar na dato, nog altijd stevige gevolgen van de boycot die Rusland in januari 2014 uitriep tegen varkensvlees uit de Europese Unie.’


Fotocredits: Varkenshaas, Special*Dark
Dit artikel afdrukken